Meny

Tillstånd

Behöver du ansöka om tillstånd eller veta vilka regler som gäller för att starta eller bedriva din verksamhet? På denna sida har vi samlat information kring och länkar till de mest vanliga tillstånden och reglerna i kommunen.

En väg in - kontakta tillståndslotsen

Tillståndslotsen kan se till att du kan få träffa ett tillståndsteam av handläggare som har hand om helt skilda tillstånd vid ett och samma tillfälle

Kontakta kommunen via Halmstad Direkt på telefon 035 - 13 70 00 eller e-post till direkt@halmstad.se.

Hitta information själv

Besök Halmstads kommuns sida med länkar till tillstånd och guider

Vi mäter kundnöjdhet löpande

När du och ditt företag söker tillstånd hos oss på Halmstads kommun vill vi gärna veta hur du tyckte att det fungerade. Därför får du möjlighet att svara på en enkät som hjälper både dig och oss.

Så här går det till

Halmstads kommun deltar i Löpande Insikt, en nationell mätning av kommunernas myndighetsservice till företag. Mätningen är ett viktigt verktyg för utveckling och förbättring av kommunen och i förlängningen dig som bor eller verkar i kommunen. Det är enbart företag som har haft ett faktiskt ärende hos oss som kan delta. Det ger oss en direkt återkoppling till vårt arbete och är en viktig del av vårt utvecklingsarbete.

Myndighetsområden vi mäter är

  • bygglov,
  • brandskydd,
  • livsmedel,
  • miljö- och hälsoskydd,
  • serveringstillstånd
  • tillfällig markupplåtelse.

Vi mäter tillsammans med ett företag som heter Origo Group/Markör Marknad och Kommunikation AB. De kan komma att kontakta dig via e-post, telefon eller brev för att ställa frågor om oss och vårt myndighetsutövande.

Ta dig tid och svara på frågorna, dina svar betyder mycket för oss!

Insikt är ett sätt att förbättra företagsklimatet. Här kan du läsa mer.

Karolina

Kontaktpersoner

Emma Christensson
Myndighetssamordnare, Halmstads kommun.
Telefon: 035 - 13 70 00
E-post: emma.christensson@halmstad.se

Emma är Halmstads kommuns tillståndslots som guidar dig rätt bland de tillstånd och regler som gäller för att starta eller bedriva en verksamhet.

Tillståndslotsen på Halmstads kommuns webbplats