Meny

Vår styrelse

Halmstads Näringslivs AB har en aktiv och engagerad styrelse. Styrelsen består både av förtroendevalda och näringslivsrepresentanter. Kommunstyrelsens ordförande är även ordförande i bolagets styrelse.

I samband med att HNAB fusioneras med Destination Halmstad (DHAB) den 1 september 2018 upphör styrelsen nedan. Bolaget blir en avdelning i DHAB. Stort tack för allt engagemang genom åren.

Styrelsemedlemmar

  • Jonas Bergman (M), ordförande
  • Elisabeth Haglund, näringslivsrepresentant, vice ordförande
  • Anders Rosén (S), ledamot
  • Jenny Axelsson (C), ledamot
  • Rose-Marie Edlund (S), ledamot
  • Lovisa Aldrin (FP), ledamot
  • Henrik Ohlsson, näringslivsrepresentant, ledamot
  • Tommy Zryd, näringslivsrepresentant, ledamot
  • Urban Jansson, näringslivsrepresentant, ledamot