Meny

Miljöarbete

Halmstads Näringsliv vill ta sitt ansvar för ett hållbart samhälle, genom att öka möjligheterna för företag att stärka sina miljöprofiler, och därmed skapa Sveriges bästa klimat för företag och människor.

Miljöpolicy

Halmstads Näringsliv ska arbeta för att öka miljömedvetenheten hos sin personal, näringslivet och kommunal verksamhet samt sprida kunskap om miljödiplomering.

Energi- och resursanvändning arbetas internt för att minska och tjänsteresorn ska ske så miljösmart som möjligt. Gällande miljölagar ska även följas i alla lägen.

Ökad miljömedvetenhet hos de anställda leder till ökad kunskap om den egna verksamhetens miljöpåverkan och skapar förutsättningar för att minska denna.

Genom spridning av möjligheterna för miljöarbete, och dess positiva effekter, bidrar vi till att minska samhällets totala miljöpåverkan.