Meny

GDPR

Behandling av personuppgifter

Destination Halmstad AB behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Eftersom Destination Halmstad AB är en del av Halmstads kommun så har vi samma policy som Halmstads kommun.

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss kan du alltid skicka ett mail.

Läs hur Halmstad kommun behandlar personuppgifter på halmstad.se