Meny

Nya företag - november 2016

Här är alla nystartade företag sedan vår förra publicering. Vi på Halmstads Näringslivs AB önskar alla lycka till och hoppas på en blomstrande framtid för både nya och etablerade företag.

lmonte Förvaltning AB

Adress: Nattflyvägen 7, 313 50 Åled.
Styrelse: Thomas Jürgen Robert Hansson.
Verksamhet: Ägande och förvaltning av aktier samt därmed förenlig verksamhet.

Vallås i Halmstad Fastighet AB

Adress: Berta Jönsson väg 2, 302 41 Halmstad.
Styrelse: Anders Erik Kriström.
Verksamhet: Äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Vallås i Halmstad Holding AB

Adress: Berta Jönssons väg 2, 302 41 Halmstad.
Styrelse: Anders Erik Kriström, Stig Erik Kriström och Josef Savran. Verksamhet: Äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Accesia Network AB

Adress: Kastanjeallén 1, 302 32 Halmstad.
Styrelse: Susanne Margaretha Andersson, Sinisa Bozic och Berth Niklas Patrik Inerup.
Verksamhet: Bemanning, uthyrning och konsultation inom djursjukvård samt därmed förenlig verksamhet.

Egypt-Sweden Properties AB

Adress: c/o Abdelazzem Abdelwahab Eldesuke, Smedjegatan 20 A, 302 20 Halmstad.
Styrelse: Abdelazzem H Abdelwahab Eldesuke.
Verksamhet: Äga och förvalta fast egendom, bedriva fastighetsutveckling samt förvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Fastighetsbolaget Comforten AB

Adress: Ryttarevägen 8, 302 62 Halmstad.
Styrelse: Mats Åke Johansson.
Verksamhet: Äga, hyra ut och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

JD in west AB

Adress: Köpmansgatan 2 A, 302 42 Halmstad.
Styrelse: Jenny Erika Dahlberg.
Verksamhet: Konsultverksamhet och investering inom friskvård och livsmedelsbranschen och därmed förenlig verksamhet.

I Johansson Halmstad AB

Adress: Malörtsvägen 44, 302 75 Halmstad.
Styrelse: John Ingemar Johansson.
Verksamhet: Äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Wictor Holding AB

Adress: Kaptensgatan 6, 302 45 Halmstad.
Styrelse: Anna Sara Helena Viktorsson, vd, Carl Johan Bernhard Ewerlöf, Nils Gustaf Anders Johansson och Ivo Skibola.
Verksamhet: Äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

DHS Group AB

Adress: Sperlingsholmsvägen 25, 302 31 Halmstad.
Styrelse: Sven Gustav Eriksson.
Verksamhet: Förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Karins Pause AB

Adress: Logvägen 54, 302 74 Halmstad.
Styrelse: Karin Linnéa Ahlman.
Verksamhet: Frisörverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Exolid Fastighets AB

Adress: Middagsvägen 13, 302 59 Halmstad.
Styrelse: Lars Joakim Sunesson Johansson.
Verksamhet: Förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Maxima Fastighets AB

Adress: Laholmsvägen 99, 302 51 Halmstad.
Styrelse: Per Jonas Holm.
Verksamhet: Äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

CNS Bemanning AB

Adress: c/o Niclas Sjösten, Örnäsvägen 59, 302 91 Halmstad.
Styrelse: Carl Niclas Sjösten.
Verksamhet: Hyra ut personal, utföra bygg- och anläggningsentreprenad och därmed förenlig verksamhet.

Projekt Mastfundamentet Holding AB

Adress: Kronobränneriet, 302 42 Halmstad.
Styrelse: Jan-Olof Svensson.
Verksamhet: Äga och förvalta andra bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

MedTech Konsult i Halmstad AB

Adress: Frennarps Bygata 101, 302 25 Halmstad.
Styrelse: Hans Jörgen Sörensen.
Verksamhet: Konsult- och utbildningsverksamhet inom medicinsk utrustning och därmed förenlig verksamhet.

Aspenskog fitness AB

Adress: c/o Caroline Aspenskog, Stenvinkelsgatan 11 B, 302 95 Halmstad. Styrelse: Lena Caroline Aspenskog.
Verksamhet: Personlig träning för privatpersoner, kostrådgivning, coachning och Bikini Fitness competitions.

Bee Organized

Adress: c/o Stellan Cederleuf, Föreningsgatan 5, 302 49 Halmstad. Innehavare: Stellan Cederleuf.
Verksamhet: Konsulttjänster inom fysisk ordning vilket innefattar sortera, slänga, spara, sälja och strukturera inventarier, samt därmed förenlig verksamhet. Även städtjänster.

SP Connect

Adress: Kapellgatan 16 B, 302 34 Halmstad.
Innehavare: Per Baagöe-Larsen.
Verksamhet: Provisionsförsäljning inom sanitietsbranschen, främst tvättställ, duschkar och badkar. Försäljning till huvudsak tillverkande företag inom badrum och köksbranschen, även till vissa grossister. Konsultverksamhet inom försäljningråd, stöd samt produktionsförbättring, effektivisering.

CWE Plåt & Smide AB

Adress: Tiarp Ekebacken 273, 305 91 Halmstad.
Styrelse: Bo Fredrik Johansson, Anders Bertil Wiberg och Maria Christina Wiberg.
Verksamhet: Legotillverkning inom plåt- och verkstadsindustri. Reparation och underhåll inom processindustri. Byggplåt. Svets- och smidesarbeten.

Langholz bilservice

Adress: Trädgårdsgatan 20 A, 313 31 Oskarström.
Innehavare: Benjamin Tony Langholz. Verksamhet: Bilverkstad, motoroptimering, motorrenovering, däckverkstad.

YNS KB

Adress: Frennarps Bygata 65, 302 25 Halmstad.
Komplementär: Havemose Knowledge Aktiebolag.
Kommanditdelägare: Nosses Förvaltnings AB.
Verksamhet: Konsultverksamhet inom kommunikation, nätverk och IT-säkerhet.

Kropp & Funktion Sverige AB

Adress: c/o Daniel Tållheden, Åkersgränd 3, 302 95 Halmstad.
Styrelse: Magnus Daniel Tållheden och Erik Gabriel Spångfors.
Verksamhet: Naprapati och fysioterapeutisk verksamhet gentemot privatpersoner, försäkringsbolag och företag. Konsultverksamhet och utbildning inom friskvård, handel med sportartiklar och kosttillskott, förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.

Tuff & Liten AB

Adress: Klockarevägen 25, 302 56 Halmstad.
Styrelse: Anna-Karin Helgesson Nilsson.
Verksamhet: Pedagogisk barnomsorg och därmed förenlig verksamhet.

Holas Entreprenad

Adress: Santagård 913, 313 94 Sennan.
Innehavare: Lars Anders Kristian Hjelm.
Verksamhet: Grävarbete såsom mark- och grundarbeten. Chaufför inom vägtransport och godstrafik.

Tvätterian ES HB

Adress: Nyvången 22, 302 57 Halmstad.
Bolagsmän: Emma Stephanie Creborg och Peter Stefan Nilsson. Verksamhet: Tvätteritjänst.

Andréas Nilsson Försäkringsförmedling AB

Adress: c/o Nilsson, Koristgatan 24, 215 84 Malmö.
Styrelse: Andréas Behdad Nilsson.
Verksamhet: Försäkringsförmedling, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Industritak i Halmstad Holding AB

Adress: Sadelvägen 8, 302 62 Halmstad.
Styrelse: Jonas Anders Eriksson och Per Emil Berggren.
Verksamhet: Äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

NBWJ Holding AB

Adress: c/o Niclas Jacobson, Eketångavägen 34, 302 92 Halmstad.
Styrelse: Niclas Bengt Wilhelm Jacobson.
Verksamhet: Äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Mile Restauranger AB

Adress: Röinge Drängatorp 370, 305 94 Halmstad.
Styrelse: Per Mikael Hjalmarsson.
Verksamhet: Restaurangverksamhet, cateringverksamhet, uthyrning av personal inom restaurangbranschen och därmed förenlig verksamhet.

Canutus

Adress: Sniljegången 13, 302 25 Halmstad.
Innehavare: Knut Johan Ingemar Lindgren.
Verksamhet: Riskbedömning, rådgivning och utbildning inom arbetsmiljöområdet. Riskanalys av maskinsystem och utrustningar och kemiska riskkällor. Mätningar av luftföroreningar, buller och vibrationer, och av inomhusklimatfaktorer. Utredning av byggrelaterad ohälsa, revision av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetsmiljöutbildningar.

Simon Sandahl HB

Adress: Burmeistersvägen 4, 302 30 Halmstad.
Bolagsmän: Anna Charlotta Sandahl Edemyr och Simon Gustav Emanuel Sandahl.
Verksamhet: Produktutveckling, tillverkning och försäljning inom tekniska lösningar och detaljer samt reklamtjänster.

Carlz

Adress: Södergatan 6, 313 33 Oskarström.
Innehavare: Robert Leif Jörgen Karlsson.
Verksamhet: Hästuppfödning, köp och försäljning av hästar samt därmed förenlig verksamhet.

Strategice Media AB

Adress: Eketångavägen 31, 302 92 Halmstad.
Styrelse: Nils Oscar Alexander Andersson.
Verksamhet: Digital marknadsföring. Digitala informationsprodukter inom hälsa och fitness, ekonomi och finans (ex valutakurser) och internetmarknadsföring. Den digitala marknadsföringen sker via annonser på sökmotorer, sociala medier, websidor och även genom e-postmarknadsföring, liksom via artikel-, blogginlägg- och videopublicering på internet.

Fabian Holding AB

Adress: Sjömansgatan 6, 302 90 Halmstad.
Styrelse: Bengt Rose Bergström.
Verksamhet: Förvaltning av aktier och värdepappershandel samt annan förenlig verksamhet.

Egerdahl och Wigforss Holding AB

Adress: Pilefeltsgatan 44, 302 50 Halmstad.
Styrelse: Axel Josef Wigforss, Tore Paul Egerdahl, Henning Olof Josef Wigforss och Karl-Gunnar Josef Wigforss.
Verksamhet: Äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

EOM Systems AB

Adress: Kammerslyckan 19, 302 63 Halmstad.
Styrelse: Ernst Martin Johansson.
Verksamhet: Utveckla och sälja programvara samt tillhandahålla utbildning och konsulting inom Informationsteknologi och Informationssystem.

Camico, c/o Camilla Wester

Adress: Årnarp Vårhem 504, 305 94 Halmstad.
Innehavare: Anna Camilla Wester.
Verksamhet: Modelluppdrag, katalog, reklamfilm, fotografi.

Naturvårdsbiologi Halland

Adress: Morkullevägen 27 A, 305 70 Haverdal.
Innehavare: Ann-Caroline Karlsson.
Verksamhet: Föreläsningar kring natur och miljö, limniska makroevertebrater och vattenprovtagning av vattendrag. Konsultation vid arbetsprocessen med att statusklassa vattendrag, och rådgivning för minskat näringsläckage från jordbruksmark till vattendrag. Även undervisnings- och seminariepaket med önskat innehåll av föreläsningar och övningar, alternativt exkursioner.

Rami - H Rights & Justice

Adress: Rami Hamido, Eslövsvägen 42 lgh 1002, 302 69 Halmstad. Innehavare: Rami Mohamed Hamido.
Verksamhet: Juristfirma och juridisk konsultation, företagskonsultation, familjerätt, företagstvister, ombud.

Hassle Invest i Halmstad AB

Adress: Kavelvägen 8, 302 25 Halmstad.
Styrelse: Bengt Urban Hassel.
Verksamhet: Byggadministrativa konsulttjänster såsom teknisk och ekonomisk rådgivning inom husbyggnad, drift och förvaltning, utbildning samt friskvård och därmed förenlig verksamhet.

Miklen Fastigheter AB

Adress: Röinge Drängtorp 370, 305 94 Halmstad.
Styrelse: Per Mikael Hjalmarsson.
Verksamhet: Förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Peter Söderström Revision AB

Adress: c/o Söderström, Agatvägen 1, 302 59 Halmstad.
Styrelse: Peter Ola Villy Söderström.
Verksamhet: Revisionsbyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

RDL Gruppen AB

Adress: Klittervägen 51, 302 75 Halmstad.
Styrelse: Daniil Lisik, vd, Robertino Petersson och Jan Linus Ludvig Hellstadius.
Verksamhet: Uthyrning och rekrytering av personal, karriärrådgivning, coachning och därmed förenlig verk- samhet.

Sofiebergs Bygg AB

Adress: c/o Staffan Bengtsson, Norra Vägen 21, 302 32 Halmstad.
Styrelse: Jens Staffan Bengtsson.
Verksamhet: Byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet

Industritak Fastigheter i Halmstad AB

Adress: Sadelvägen 8, 302 62 Halmstad.
Styrelse: Jonas Anders Eriksson och Per Emil Berggren.
Verksamhet: Fastighetsförvaltning, uthyrning av maskiner och verktyg inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.

MichEl & Tele

Adress: Frökentorpsvägen 79 Bv, 302 29 Halmstad.
Innehavare: Kim Dennis Michel Baptiste-Nielsen.
Verksamhet: Fiberoptiska och el-installationer samt reparationer och underhåll.

Kogh Konsult AB

Adress: Gunnar Högberg, Södra vägen 19, 302 90 Halmstad.
Styrelse: Karl Olof Gunnar Högberg.
Verksamhet: Konsultverksamhet inom företags- och organisationsutveckling, investeringar i värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Ljungkvist & Partners AB

Adress: Klittervägen 3, 302 70 Halmstad.
Styrelse: Peter Richard Ljungkvist.
Verksamhet: Konsultverksamhet inom affärsutveckling, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Go Make A Day AB

Adress: c/o Anne Rosvall, Hambovägen 9 B, 302 74 Halmstad.
Styrelse: Anne Elisabeth Rosvall.
Verksamhet: Goda livsmedel för goda konsumenter för en bättre värld.

Halmstad Jakt & Fiske AB

Adress: Pilefeltsgatan 44, 302 50 Halmstad.
Styrelse: Axel Josef Wigforss, Tore Paul Egerdahl, Henning Olof Josef Wigforss och Karl-Gunnar Josef Wigforss.
Verksamhet: Butiks- och internethandel och reparationer inom jakt, fiske, sport och fritid samt därmed förenlig verksamhet.

TMGP Kapital AB, Box 7083, 300 07 Halmstad.

Styrelse: Jonas Fredrik Pontus Holmkvist och Dan Patrick Nordbrandt.
Verksamhet: Försäkringsrådgivning- och försäkringsförmedlingsverksamhet.

Daniel Sanjay – Kulturvärden

Adress: Daniel Sanjay Hansson, Plönegatan 18 D, 302 34 Halmstad. Innehavare: Daniel Sanjay Ohlsson.
Prokurist: Catharina E S Sanjay Ohlsson.
Verksamhet: Kultur och evenemang. Arrangör. Konferencier. Moderator. Föreläsare. Guide. Röstinspelning. Reklam.

Ett antal gånger per år presenterar vi nya företag och aktiebolag i samarbete med Hallands Affärer. Månaderna som anges är publiceringsmånad.

Vi på Halmstads Näringslivs AB önskar alla lycka till och hoppas på en blomstrande framtid för både nya och etablerade företag.