Meny

Nya företag - november 2015

Här är alla nystartade företag sedan vår förra publicering. Vi på Halmstads Näringslivs AB önskar alla lycka till och hoppas på en blomstrande framtid för både nya och etablerade företag.

Nya Aktiebolag

Här listar vi nya Aktiebolag. Övriga bolag listas nedanför dessa.

Idéförsäljning i Halland AB

Adress: Lotsvägen 7, 302 90 Halmstad.
Styrelse: Tomas Magnus Harry Jarl.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Bygg- och snickeriverksamhet, företrädesvis om-, ny- och tillbyggnationer, vidare försäljning inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.

Ken's Gomidda AB

Adress: Palettgränd 5, 302 71 Halmstad.
Styrelse: Ken Lennart Karlsson och Hans Rickard Maasing.
Firmatecknare: Styrelsen eller Ken Lennart Karlsson ensam.
Verksamhet: Restaurang- och cateringverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Wilhelm Paal AB

Adress: Tönnersjö Golfbana, 305 97 Eldsberga.
Styrelse: Alessandra Bald.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Wilhelm Paal var för sig.
Delgivningsbar person: Eija Annika Juuso.
Verksamhet: Uppfödning, träning och försäljning samt tävlingsverksamhet med travhästar även som idka därmed förenlig verksamhet.

Stall Brudefors AB

Adress: Magnus Stenbocks väg 24 A, 302 35 Halmstad.
Styrelse: Lars Göran Gabrielsson.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Lars Göran Gabrielsson var för sig.
Verksamhet: Uppfödning, träning och försäljning av hästar, uthyrning av boxplatser, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Nissastrand Fastighets AB

Adress: Karlsrovägen 81, 302 41 Halmstad.
Styrelse: Ingvar Tommy Fransson.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Anna Eva Kristina Elmtoft Fransson var för sig.
Verksamhet: Bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Bonvenon AB

Adress: c/o Ina Ivanov, Lillebäcksvägen 10, 302 39 Halmstad.
Styrelse: Ina Ivanov.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: HVB och utslussningsboende för ensamkommande barn och därmed förenlig verksamhet.

JTDW Holding AB

Adress: c/o Innowave AB, Stationsgatan 37 Z, 302 50 Halmstad.
Styrelse: Karl David Jönis Venngren.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet inom företagslednings-, marknadsförings-, data- och ekonomiområdet samt därmed förenlig verksamhet.

M-Kakel AB

Adress: Kaprisgränd 2, 305 96 Eldsberga.
Styrelse: Jan Mattias Lundstedt.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Köks- och badrumsrenoveringar, byggtjänster och därmed förenlig verksamhet.

Stud Racing MMXV AB

Adress: Travbanevägen 12, 302 59 Halmstad.
Styrelse: Bob Ingemar Harry Johansson Holtmo.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Astrid Ulrika Elisabeth Lindgren var för sig.
Verksamhet: Handel och tävling med travhästar samt därmed förenlig verksamhet.

Bäckatorp Ryder AB

Adress: Brännås Backe 11 B, 443 39 Lerum.
Styrelse: Ulf Gregor Ryder, vd, Ann-Sofie Falkeskog och Knut Robert Pokorny.
Firmatecknare: Styrelsen eller ledamöterna två i förening. Dessutom har vd rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
Verksamhet: Konsultverksamhet inom sjöfart och shipping, styrelseuppdrag, förvärvsfrågor och omvärldsanalys samt förvaltning/utveckling av fast och lös egendom inom jordbrukssektorn med hästhållning, hästuppfödning och därmed förenlig verksamhet.

Lundqvist & Widikson AB

Adress: Flygaregatan 4, 302 38 Halmstad.
Styrelse: Mårten Lundqvist och Linda Marie Widikson.
Firmatecknare: Styrelsen eller ledamöterna var för sig.
Verksamhet: Ägande av andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.

LD Mur & Puts AB

Adress: Viktoriagatan 2 A, lgh 1202, 302 45 Halmstad.
Styrelse: Alf Daniel Johansson och Ludwig Sebastian Johansson.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Byggverksamhet och utföra plattsättning jämte därmed förenlig verksamhet.

Byggarna Peter Johansson & Hörngren AB

Adress: Skyttebolsvägen 21, 305 78 Kvibille.
Styrelse: Peter Karlsson, vd, och Peter David Andreas Johansson.
Firmatecknare: Styrelsen. Dessutom har vd rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
Verksamhet: Byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

EDP i Varberg AB

Adress: Box 7083, 300 07 Halmstad.
Styrelse: Jonas Fredrik Pontus Holmkvist och Dan Patrick Nordbrandt.
Firmatecknare: Styrelsen eller Jonas Fredrik Pontus Holmkvist ensam.
Verksamhet: Försäkringsrådgivning- och försäkringsförmedlingsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Pamica AB

Adress: Kronobränneriet, 302 42 Halmstad.
Styrelse: Jan-Olof Svensson.
Firmatecknare: Styrelsen eller suppleanten Bengt Alvar Jönsson var för sig.
Verksamhet: Direkt eller genom dotterbolag genomföra samt förvalta investeringar i aktiebolag eller i andra bolagsformer samt idka därmed förenlig verksamhet.

Pamica Invest AB

Adress: Kronobränneriet, 302 42 Halmstad.
Styrelse: Jan-Olof Svensson.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Bengt Alvar Jönsson var för sig.
Verksamhet: Direkt eller genom dotterbolag genomföra samt förvalta investeringar i aktiebolag eller i andra bolagsformer samt idka därmed förenlig verksamhet.

L’Aloe Vera Fresca Sverige AB

Adress: c/o Camilla Assarsson, Kamgräsvägen 4, 305 76 Getinge.
Styrelse: Camilla Johanna Assarsson.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Ann Louise Torstensdotter Udd- gård var för sig.
Verksamhet: Importera och distribuera hudvårds- och hårvårdsprodukter till återförsäljare och därmed förenlig verksamhet.

Silfverberg Mattias Bygg AB

Adress: Hertig Knutsgatan 35 A, 302 67 Halmstad.
Styrelse: Erik Mattias Silfverberg.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Per Anders Silfverberg var för sig.
Verksamhet: Byggverksamhet, handel med byggvaror, konsultverksamhet inom byggbranschen, förvaltning av fastigheter och handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.

Atinek security AB

Adress: c/o Tonny Lind, Sysslomansgatan 2, 302 66 Halmstad.
Styrelse: Frans Petter Magnus Magelius.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Tonny Karl Gustav Christian Lind var för sig.
Verksamhet: Konsultverksamhet inom larm och säkerhet med fokus på systemintegration.

Podpolly AB

Adress: Sven Rancksgatan 7, 302 34 Halmstad.
Styrelse: Andrée Dupont Dam, vd, Kurt Daniel Wigforss och Mats Andreas Lindahl.
Firmatecknare: Styrelsen. Dessutom har vd rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
Verksamhet: Utveckling samt tillverkning av podcastappar.

RGPG i Halmstad AB

Adress: Box 886, 301 18 Halmstad.
Styrelse: Rolf Gunnar Helgesson och Per Georg Bergstrand.
Firmatecknare: Styrelsen eller ledamöterna var för sig.
Verksamhet: Handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Tönnersjö Golv AB

Adress: Backasjövägen 9, 305 97 Eldsberga.
Styrelse: Thomas Linné Karlsson.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Golvläggning, golvslipning samt försäljning av golvmaterial och därmed förenlig verksamhet samt skyddsjakt av djur.

Halland Stål AB

Adress: Hagagatan 4, 312 45 Veinge.
Styrelse: Peter Severin Ancar och Curt Roger Michael Johansson Ancar.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanterna Jessica Caroline Ancar och Leena Birgitta Ancar var för sig.
Verksamhet: Partihandel inom stål och byggvaror.

Magnus Brobeck Consulting AB

Adress: c/o Magnus Brobeck, Gustaf Janssons väg 15, 302 91 Halmstad. Styrelse: Per Magnus Brobeck.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Konsultuppdrag och rådgivning inom områdena upphandling, försäljning och inköp. Mindre driftsuppdrag inom web och IT-lösningar och support på desamma. Utbildning av säljpersonal. Managementuppdrag och verksamhetsutveckling samt stöd till företag av varierande slag. Projekt och programledning samt rådgivning och stöd till projekt och programledare.

Bekvämt Hem i Sverige AB

Adress: Box 4066, 300 04 Halmstad.
Styrelse: Ali Saidoun.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Flyktingboende företrädesvis för ensamkommande barn, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Strandgatan Förvaltning AB

Adress: Strandgatan 14, 302 45 Halmstad.
Styrelse: Jan Peter Eriksson, vd, och Jon Tomas Persson Lind.
Firmatecknare: Styrelsen. Dessutom har vd rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
Verksamhet: Äga och förvalta aktier och värdepapper.

V Halland Tjänst AB

Adress: Bäckvägen 6, 302 91 Halmstad.
Styrelse: Anna Victoria Håkansson.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Kapitalförvaltning, fastighetsförvaltning samt entreprenadverksamhet inom grävmaskinbranschen.

PrioLife Sweden AB

Adress: Haverdals Fågelväg 35, 305 70 Haverdal.
Styrelse: Niclas Patrik Ölmerud.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Anna Kristina Ölmerud var för sig.
Verksamhet: Utbildning, rådgivning, beredskap, utveckling, tävlingar och konsultverksamhet inom äventyr, sjukvård och organisation och därmed förenlig verksamhet.

Lefe i Halmstad AB

Adress: c/o Yvette Engels, Kungsgatan 22, 302 46 Halmstad.
Styrelse: Yvette Elisabeth Engels.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Restaurang- och cateringverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Mamajo Care AB

Adress: Långhusallén 21 A, 302 56 Halmstad.
Styrelse: Jonas Christer Abrahamsson, Malin Christina Larsson och Marie Yvonne Scott.
Firmatecknare: Styrelsen eller ledamöterna var för sig.
Verksamhet: Boende för ensamkommande flyktingbarn (pojkar och flickor 12-18 år) under tiden migrationsverket utreder deras asylansökan och efter det att de fått permanent uppehållstillstånd. 10 platser på boendet, varav två akutplatser.

Mikael Erik AB

Adress: c/o Mikael Svensson, Haverdalsvägen 38, 305 71 Haverdal.
Styrelse: Mikael Erik Svensson.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag.

NinAnd Invest AB

Adress: Knut Peters väg 8, 302 92 Halmstad.
Styrelse: Nina Veronica Andersson.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Förvaltning av värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.

OnWheels Bildemontering AB

Adress: Skallebackavägen 16, 302 41 Halmstad.
Styrelse: Azal Thomas Fabio Ishaq, Bassim Ibrahem Azo Al-Bashki och Alan Lowis Yousif Yousif.
Firmatecknare: Styrelsen eller Azal Thomas Fabio Ishaq ensam eller Bassim Ibrahem Azo Al-Bashki och Alan Lowis Yousif Yousif i förening.
Verksamhet: Bedriva bildemontering, försäljning av begagnade bildelar, bilreparationer, bilförsäljning, förvaltning av fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Wess Group AB

Adress: c/o Niklas Dillberg, Söndrumsgården 7 B, 302 93 Halmstad.
Styrelse: Niclas Bengt Wilhelm Jacobson.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Carl Niklas Dillberg var för sig.
Verksamhet: Internetbaserad handel, import och export av ädelmetaller, ädelstenar, smycken och accessoarer samt därmed förenlig verksamhet.

Aktiviteter i Halland AB

Adress: c/o Niklas Luthin, Torsgatan 9d, 302 94 Halmstad.
Styrelse: Per Niklas Luthin och Lars Jesper Mattias Gullman.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Sälja annonsplatser på internet och i tidning med fokus på aktiviteter i Halland.

Fria Finansiell Planering PE AB

Adress: Strandgatan 14, 302 45 Halmstad.
Styrelse: Jan Peter Eriksson.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Äga och förvalta aktier och värdepapper, bedriva försäkringsförmedling, ge konsultation inom ekonomi, skatteplanering, försäkring, styrelsearbete samt därmed förenlig verksamhet.

Jenny Ludvigsson AB

Adress: Vesslevägen 8, 305 70 Haverdal.
Styrelse: Jenny Kristina Ludvigsson.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Marknadsföring och försäljning.

Margim Holding AB

Adress: Tylösandsvägen 25, 302 73 Halmstad.
Styrelse: Margim Sinan.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Äga, förvalta och bedriva handel med fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Fastighets AB Edwin Bergers Minne

Adress: Spenshult, 313 92 Oskarström.
Styrelse: Karsten Ramlöv Svendsen.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Björn Oskar Alm var för sig.
Verksamhet: Äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Johan Blomkvist Förvaltning AB

Adress: Sandåsvägen 22, 302 30 Halmstad.
Styrelse: Johan Lars Gunnar Blomkvist.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Äga och förvalta aktier och andra värdepapper där bolagets ägarandel och kapitalandel ej får överstiga 50 procent.

Frögatan Fastighetsbolag AB

Adress: c/o Fönsterbolaget Halland AB, Svenstorpsvägen 7, 302 30 Halmstad.
Styrelse: Jim Markus Irdal, Jens Patrik Ferdinandsson och Kjell Åke Ferdinandsson.
Firmatecknare: Styrelsen eller ledamöterna var för sig.
Verksamhet: Äga och förvalta fastigheter.

Ajoc Invest AB

Adress: c/o Torbjörnsson, Virshultsvägen 4, 313 94 Sennan.
Styrelse: Jan Inge Göte Torbjörnsson.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Anna Camilla Torbjörnsson var för sig.
Verksamhet: Förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Boås Djur & Maskin AB

Adress: Stenslycka 344, 313 94 Sennan.
Styrelse: Elinor Elisabeth Kristina Nilsson.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Rasmus John Evert Jinghem var för sig.
Verksamhet: Lantbruk, uthyrning av personal, maskinella tjänster med lantbruksmaskiner, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Jicab Markservice AB

Adress: Spikgatan 37, 302 44 Halmstad.
Styrelse: Sven Christian Persson Blomdal och Tony Jimmy Andersson.
Firmatecknare: Styrelsen eller ledamöterna var för sig.
Verksamhet: Skötsel och underhåll av grönytor, såsom trädgårds- och parkanläggningar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Västkustsälj AB

Adress: Klittervägen 51, 302 75 Halmstad.
Styrelse: Robertino Petersson.
Firmatecknare: Styrelsen.
Verksamhet: Försäljning inom marknadsföringsbranschen, konsultverksamhet inom marknadsföringsbranschen och byggvaruhandel, agentverksamhet inom marknadsföringsbranschen och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Björn Pihl AB

Adress: Tornfalksvägen 41, 302 61 Halmstad.
Styrelse: Björn Tore Pihl.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten John Tore Pihl var för sig.
Verksamhet: Handel med värdepapper, ekonomisk förvaltning, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

EM-Trailer AB

Adress: c/o Erik Måttgård, Flädervägen 26, 302 23 Halmstad.
Styrelse: Anders Erik Måttgård. Firmatecknare: Styrelsen. Verksamhet: Inköp och försäljning av släpvagnar för personbilar samt lätta lastbilar. Målgrupp är privatpersoner och mindre företag.

Tore Pihl AB

Adress: Fruängsvägen 32, 302 92 Halmstad.
Styrelse: John Tore Pihl.
Firmatecknare: Styrelsen och suppleanten Björn Tore Pihl var för sig.
Verksamhet: Handel med värdepapper, ekonomisk förvaltning, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Nya bolag

Här listar vi övriga bolag som startats.

Mergerra

Adress: Entrévägen 16e, 302 91 Halmstad. Innehavare: Pawel Letyta. Verksamhet: Tillverkning och försäljning av kläder och textilier

PD Trädgårdstjänst

Adress: Kringelängsvägen 44, 302 39 Halmstad. Innehavare: Patric Rudolf Duba. Verksamhet: Trädgårdsskötsel och trädgårdsanläggningsarbete samt därmed förenlig verksamhet.

Bullying Sverige

Adress: Olofsdalsvägen 10, 302 41 Halmstad. Innehavare: Nina Marie Lilian Karlsson. Verksamhet: Mot mobbning på skolor och företag.

Kindt foto HB

Adress: c/o Mikael Kindt, Nordbanegatan 25, 302 30 Halmstad. Bolagsmän: Erik Albert Kindt och Mikael Lennart Kindt. Firmatecknare: Bolagsmännen var för sig. Verksamhet: Fotografering, bildbehandling, videoredigering och därmed förenlig verksamhet

Shik

Adress: Blåbärsvägen 6, 302 65 Halmstad. Innehavare: Anette Mari Lindqvist Piejko. Verksamhet: Försäljning av postorderhandel och detaljhandel på internet med brett sortimen såsom scarfs, smycken, heminredning, skönhetsprodukter och väskor.

Luper

Adress: c/o Per Lunnebjer Svensson, Hemgårdsvägen 7, 302 24 Halmstad. Innehavare: Per Nils Bertil Lunnebjer Svensson. Verksamhet: Eventarrangör för företag och privatpersoner. Konsultverksamhet inom marknadsföring på mässor och event.

Halmstads Sko & Nyckel Service

Adress: Karl XI:s väg 45, 302 36 Halmstad. Innehavare: Avedik Kazanjian. Verksamhet: Servicebutik med fokus på tjänster såsom skomakeri, skrädderi, kemtvätt, nyckelkopiering, gravering och allmän reparation av läderartiklar. Även försäljning av diverse produkter inom skobranschen.

IMS Food Supply HB

Adress: Marias gränd 12, 302 75 Halmstad. Bolagsmän: Joakim Michael Davidsson och Linda Eva Jessica Davidsson. Firmatecknare: Bolagsmännen var för sig. Verksamhet: Restaurangverksamhet.

P. Pettersson fotograf & konsult

Adress: Slingan 40, 302 30 Halmstad. Innehavare: Per-Erik Henry Pettersson. Verksamhet: Fotografering, bildbehandling, it-konsult, coach inom idrott.

Bling by V

Adress: Österängsgatan 36, 302 53 Halmstad. Innehavare: Valmire Huskaj. Verksamhet: Försäljning av smycken och accessoarer på nätet.

Getinge VVS

Adress: Göteborgsvägen 732, 305 76 Getinge. Innehavare: Sebastian Bik Larsson. Verksamhet: Installation av vatten, värme och sanitet. Nybyggnation av vvs-system, service av befintliga vvs-system, renovering.

Emjoy it Raw

Adress: c/o Emily Van Ness, Källegränd 9, 305 78 Kvibille. Innehavare: Emily Chambers Van Ness. Prokurist: Patrik Emil Jesper Sönnerstedt. Verksamhet: Tillverkning, försäljning och catering av rawfood och vegansk kost samt konsultarbete och föreläsningar inom hälsa och rawfood.

Företagslägenheter & Makeup i Halmstad

Adress: Skepparegatan 18, 302 38 Halmstad. Innehavare: Agnieszka Borowa-Axelsson. Verksamhet: Uthyrning av lägenheter till företag. Makeup samt därmed förenlig verksamhet.

Lovisa Larsson Communications

Adress: Hökvägen 6, 305 70 Haverdal. Innehavare: Sanna Lovisa Larsson. Verksamhet: Kommunikationsbyrå som erbjuder expertis inom kommunikation och marknadsföring. Specialiserad på online-marknadsföring och traditionell marknadsföring med spetskunskaper inom SEO, PR, fotografisk konst, grafisk design och copywriting.

A.T hästsport HB

Adress: Frennarps Bygata 135, 302 25 Halmstad. Bolagsmän: Eva Ann-Christin
Ahlgren, Eva Emelie Sofia Ahlgren, Eva Emma Karolina Ahlgren och Bengt Arne Magnu Tuvesson. Firmatecknare: Bolagsmännen var för sig. Verksamhet: Travsport, tävlingsverksamhet

Fria Finansiell Planering KB

Adress: Strandgatan 14, 302 45 Halmstad. Komplementär: Strandgatan Förvaltning AB. Kommanditdelägare: Fria Finansiell Planering TPL AB och Fria Finansiel Planering PE AB. Firmatecknare: Komplementären. Verksamhet: Försäkringar och försäljning av aktiefonder, obligationsfonder och finansiella tjänster samt därmed förenlig verksamhet.