Meny

24 apr 2019

Företagsnyhet

Näringslivsfrågorna är i centrum

Näringslivsfrågorna lämnar Destination Halmstad AB och flyttar in till kommunstyrelsens förvaltning där tillväxtdirektören startar upp en ny avdelning den 1 juni. Ja, det händer mycket nu – och det är precis vad det ska göra! För vi är på väg mot Sveriges bästa företagsklimat. Allt vad vi har gjort och allt vi gör framåt ska resultera i ett bättre företagsklimat i Halmstads kommun.

Vi har stärkt fokus på tillväxtfrågorna genom ett helt nytt utskott under kommunstyrelsen som fokuserar på tillväxt och hållbar utveckling. Var tredje vecka gör utskottet ett företagsbesök för att hämta kunskap om hur det är att driva företag i Halmstad och vilka utmaningar som man möter.

Ett näringslivsråd under ledning av kommunstyrelsens ordförande har inrättats. Två gånger per år träffar man representanter från fyra branschföreträdare.

Vi arbetar också internt med att lyfta kommunens service till näringslivet. Regelbundna servicemätningar görs. Dessa behandlas i det nya företagsklimatrådet, ett internt chefsforum. Vi genomför utbildningar för handläggare kring service och bemötande. Och vi är även med i Svenskt näringslivs utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet tillsammans med flera andra kommuner i Sverige.

Näringslivsfrågorna lämnar Destination Halmstad AB och flyttar in till kommunstyrelsens förvaltning där tillväxtdirektören startar upp en ny avdelning den 1 juni. Som ett led i detta kommer en näringslivsstrategi tas fram under 2019.

Vi fördjupar dialogen ytterligare med fler personer ifrån kommunen och näringslivet i så kallade näringslivsforum fyra gånger om året. Detta första äger rum 24 april och kommer att handla om strategi för tillväxt i Halmstad.

Vi har kort och gott satt näringslivsfrågorna i centrum på riktigt.


Bästa hälsningar
Lina Siljegård, Tillväxtdirektör, och Jonas Bergman (M) ordförande i kommunstyrelsen, Halmstads kommun.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.