Meny

01 mar 2019

Pressmeddelande

Regeländring gav kraftig ökning av aktiebolag

Antalet aktiebolag i Sverige har ökat med nästan 60 procent sedan år 2010, när beloppet som krävs för att starta aktiebolag halverades. Nu är aktiebolag den mest populära bolagsformen i Sverige. Det visar statistik från Bolagsverket som Visma har sammanställt.

– De som startar aktiebolag satsar ofta helhjärtat på sitt företagande, vilket innebär fler livskraftiga företag. Det ger Sverige fler jobb, starkare ekonomi och bättre möjligheter till en bra välfärd, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Aktiebolag är den bolagsform som kräver störst insats i form av kapital. I april 2010 sänktes kravet på kapital i privata aktiebolag från 100 000 till 50 000 kronor. Sedan regeländringen har antalet aktiebolag ökat med 59 procent och är sedan 2015 den mest populära bolagsformen i Sverige. Av Sveriges omkring en miljon företag är numera nästan 600 000 aktiebolag.

I januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslås en ytterligare sänkning av kravet på aktiekapital i privata aktiebolag, från 50 000 till 25 000 kronor.

– Sänkt krav på aktiekapital är en välkommen åtgärd för att stimulera företagande. En företagsstart i en enskild firma som går fel kan skjuta privatekonomin i sank. Det avskräcker många som vill starta eget. Dessutom är dagens höga krav på kapital ett hinder för många som vill starta aktiebolag, säger Boo Gunnarson.

En färsk undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Visma visar att var tredje svensk, 31 procent, drömmer om att starta företag. Bland unga svenskar mellan 18 och 29 år vill så många som varannan, 47 procent, driva eget företag.

Fakta om ökningen av aktiebolag

Mellan 2010 och 2018 har antalet aktiebolag ökat från 371 125 till 590 571 stycken, en ökning med 59 procent.

Så fungerar privata aktiebolag

  • Bolaget är en juridisk person och delägarna har inget personligt ekonomiskt ansvar.
  • Vid starten krävs ett privat aktiekapital på 50 000 kronor.
  • Styrs av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör, vd. Vd tillsätts av styrelsen. Aktieägarna tillsätter styrelsen och drar upp riktlinjerna för verksamheten på bolagsstämman.
  • Majoriteten av de privata aktiebolagen är enmansbolag.
  • Små aktiebolag kan välja att ha en revisor men alla måste revidera sina räkenskaper en gång per år.

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.