Meny

07 feb 2019

Företagsnyhet

#Kompetensförsörjningstipset:
Samarbetet som sätter Halmstad på IT-kartan

I slutet av januari bjöd ett IT-nätverk från näringslivet in Halmstads kommun och andra intressenter till ett samverkansmöte. Tankarna var att försöka hitta nya vägar till samarbete med fler aktörer. Halmstad är en tillväxtkommun och tillsammans kan vi även positionera oss som framtidens IT-stad.

Calle Lindblom som är näringslivsutvecklare på Halmstads kommun har varit engagerad i IT-nätverket sedan starten och finns även med som bollplank på resan framåt. Han ser bara fördelar med att företag går samman för att samarbeta. I det här fallet för att lösa sina kompetensbehov; att locka hemvändare och studenter och inte minst att sätta Halmstad på IT-kartan. Det är den här typen av samarbeten och nätverk som skapar dynamik och utveckling i kommunens näringsliv.

Bakgrund till IT-nätverket

Nätverket bildades i maj 2018. Det består av 10 mindre och medelstora företag med likartade förutsättningar och behov men med olika inriktningar på verksamheterna. Gemensamt för företagen är att alla har rekryteringsbehov. Systemutvecklare är en viktig målgrupp. Det samlade behovet hos IT-nätverket är 50 personer per år. Målet är att skapa en attraktiv IT-stad genom att samverka istället för att konkurrera. Idag får många av IT-företagen leta långt utanför Sveriges gränser för att hitta kompetens. Bulgarien, Sri Lanka, Köpenhamn och Kalifornien är bara några exempel.

Actions - här rullas inga tummar

Inom nätverket har det bildats grupper som för dialog med:
• Högskolan i Halmstad
• Gymnasieskolor
• Yrkeshögskolan

Många IT-företag samarbetar i hög grad med Högskolan i Halmstad. Men man vill samverka ännu mer med skolor. Genom samarbete kan företagen vara med och påverka fler elever till att välja teknisk utbildning. Men hur gör vi det tillsammans? Det var en av frågorna på mötets agenda.

Webbplats marknadsför Halmstad som attraktiv IT-stad

Under 2018 lanserades det även en gemensam webbplats med huvudsyfte att rekrytera IT-folk till företagen i Halmstad. På Webbplatsen www.IThalmstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsförs företagen, Högskolan i Halmstad och Halmstads kommun. Sökande kan landa direkt på intresseanmälan för jobb. En intressant målgrupp är hemvändarna, de som varit ute i världen och vill hem till Halmstad igen. En annan målgrupp är studenter - dels att få dem att stanna kvar eller att återvända.

En sak som framfördes under samverkansträffen var att man saknar någon form av medflyttarlots eller medflyttarinformation på kommunens webbplats. Någon tipsade om Amsterdams medflyttarguide, det kan ju vara något att kolla upp.

Deltagande IT-företag

 1. Effectsoft, Johan Falkenberg, kommer ta in elever från klass 8 för att bygga robot i lego och på så sätt skapa intresse. Vill engagera sig mer men Tid – ett problem. Vi har åtaganden mot kunderna.
 2. Quicksearch Magnus Olander, vill vara med att påverka elever att välja teknisk utbildning, hur kan vi göra det tillsammans?.
 3. Ludvig Granberg en av initiativtagarna till uppstarten av nätverket. Det hade varit bra med en Kompetensrapport på hemsidan, ska titta på en lösning.
 4. Montania Johan Sölve, har rekryterat från IT-forensikprogrammet på Högskolan i Halmstad.
 5. Torget get updated, Robert lindell, Är aktiv i många forum för att hitta kompetens, har flertal praktikanter.
 6. Evry Daniel Renemark, finns i hela Sverige, men är väldigt lokala. Samarbetar med Högskolan i Halmstad.
 7. Jayway Kalle Engbratt, Anställer mycket juniora. Vill locka hemvändare. Gärna 10 år plus i branschen. Senioren med pedagogisk ådra sökes.
 8. Forefront konsulting Mattias Amnell, fler kompetenser än bara utvecklare behövs. Ex. App-utvecklare
 9. DH Solutions Helena Eriksson, svårt att rekrytera erfarna konsulter. Behöver mer teknisk personal och säljare som har erfarenheter i ämnet.

Deltagande intressenters tankar vid mötet

Trygghetsrådet, Cecilia Bjelvenstedt och Sara Cavric: Vad för slags erfarenheter söker ni? Vad ska vi uppmärksamma? Har en del hemvändare som skulle vara aktuella. Har resurser som kan kompetensutveckla för att passa tjänsten. Kan hitta lösningar för personen för att kunna byta jobb, men det måste finnas en kravspec för att kunna plocka fram rätt profiler.

Halmstads kommun, Andreas Tylenius Digitaliseringschef/CIO: Har också behov av kompetens och vill gärna vara med i nätverket för informationsutbyte och samverkan. Info: Kommunen kommer att arrangera ett Hackaton och det kommer även att genomföras kommunala testprojekt inom IT.

Halmstad Lärcentrum, Maria Woxius Jönsson: Vi arrangerar inte utbildningar utan beställer dem utifrån behov. Vi behöver rätt information och vi vill veta vilka specifika kompetenser personerna behöver för att bli anställningsbara. Tre YH-utbildningar startar upp inom IT sektorn. Varberg – systemutvecklare, mjukvaruutvecklare. Halmstad – webbutvecklare.

Kattegattgymnasiet, Maria Burge: rektor för tekniklinjerna, delaktig i Teknikcollege. Eleverna på T4 har praktik 9 veckor, en möjlighet för företagen att hitta passande medarbetare. I matchning skola och näringsliv finns möjlighet att lägga ut riktiga projekt på eleverna. En win-winsituation för bägge parter. Maria efterlyser företag som vill ta emot lärare från teknik- och industritekniska programmen, samt el- och energiprogrammet. Kompetensbytardagen handlar om att erbjuda ett fördjupat studiebesök den 7 maj. Kontakta Maria direkt maria.burge@halmstad.se

Ung Företagsamhet Halland, Jenny Blomedahl, Per Söderberg: Tips: 5 mars är det en regional UF-mässa på Halmstad Arena passa på att kolla om ni hittar framtida medarbetare där.

KomTek – Martina Finer samt studenterna Ema krcic och Andreas Häggström från Högskolan i Halmstad: Jobbar med alla grundskolor i Halmstads kommun. Fungerar som teknikskola, för alla åldrar. Har nätverk med lärare som undervisar i teknik. Har programmeringskurser. Öppet 7 dagar i veckan. Odlar tekniska fröet som kan vara grogrunden för teknikintresset. Lärarstudenter från Högskolan i Halmstad får undervisning på Komtek. Kvinnlig förening ”ADA” för att få fler kvinnor att söka ingenjör programmet. www.adahh.se

Arbetsförmedlingen, Ann Lundstedt: Gör arbetsmarknadsprognoser – för att kunna hjälpa er. Träffar ca 180 företag per år (viktigt att ni tar emot oss), underlaget lägger även till grund för arbetsmarknadspolitiken. Ligger även till grund för satsningar inom YH-utbildningar etc. Jobbar enbart med inskrivna. Kan påbyggnadsutbilda nyanlända mfl. för att snabbare komma ut i näringslivet. AF nyutbildar inte inom IT. Tips: Företag kan logga in på AF:s webbplats för att själva söka medarbetare. De kan även få hjälp att sortera ut bland de som söker.

Högskolan i Halmstad, Hans-Erik Eldemark: Vi är angelägna att lyssna på företagen i vår närhet. Vi kan inte bestämma utbildningarna helt och hållet. Men visst har vi möjlighet att styra upp till viss del. Vi jobbar mycket med rekrytering av studenter. Kan man bryta nördtrenden? Vissa uppfattar det som tråkigt att bara sitta och knacka kod. Jobbar med attraktiva Halmstad. Vidareutbildning är ett nytt projekt. Har även märkt av att medflyttare behöver få jobb.

Om du vill få kontakt med studentföreningar

Alla programföreningar på Högskolan i Halmstad.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga föreningar på Högskolan i Halmstad.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till studentföreningen för tjejer, ADA,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och programföreningen ÖDET som gäller ingenjörer vid akademin för informationsteknologilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Högskolan i Halmstad. Dessa två föreningar engagerar:

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i intelligenta system
 • Dataingenjör
 • Elektroingenjör
 • Mekatronikingenjör 

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.