Meny

06 feb 2019

Pressmeddelande

Halmstads kommun stärker sitt företagsklimatarbete med nytt råd och forum

Halmstads kommun inrättar ett näringslivsråd och näringslivsforum. Det var ett av ärendena på kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling den 5 februari.

Halmstads kommun ska stärka den strategiska dialogen med näringslivet för att bland annat diskutera långsiktiga frågor av betydelse för näringslivet. Det beslutade kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling under tisdagens möte. Beslutet är ett led i kommunens arbete med att skapa Sveriges bästa företagsklimat.

Dialogen sker dels genom ett näringslivsråd i vilka utvalda branschorganisationer ingår. Dialogen kommer också ske med näringslivsrepresentanter genom regelbundna näringslivsforum med specifikt dialogtema. Från Halmstads kommun deltar ordförande och andre vice ordförande i utskottet för tillväxt och hållbar utveckling, Halmstads kommundirektör och efter aktuellt dialogtema fler utvalda deltagare.

– Vårt mål är att Halmstad ska ha Sveriges bästa näringslivsklimat. Att ha en tät och kunskapshöjande dialog med näringslivet är en förutsättning för att nå dit och nu tar vi ett stort spännande steg i den riktningen, säger ordförande Jonas Bergman (M).

Utöver detta genomför hela utskottet för tillväxt och hållbar utveckling regelbundna strategiska företagsbesök som kopplar an till pågående strategisk arbete för att ytterligare öka kunskapen om näringslivets behov.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.