Meny

01 feb 2019

Företagsnyhet

#Kompetensförsörjningstipset: 37 lärare vill få kontakt med lokala industri- och teknikföretag

Lärare på Kattegattgymnasiet inom teknik-, industriteknik, el- och energiprogrammet vill träffa företag inom industri och teknik. Det handlar om en kompetensbytardag - ett studiebesök under en heldag den 7 maj. Nu har ditt företag chansen att fördjupa kontakten med lärarna till dina potentiella medarbetare.

Kompetensbytardagen kommer att äga rum den 7 maj 2019. Samtliga undervisande lärare på teknikprogrammet och industritekniska programmet (samt el- och energiprogrammet i mån av plats) gör då ett fördjupat studiebesök på ett företag i Halmstad med omnejd under en heldag.

Syftet med kompetensbytardag är att skapa kontakter, personliga möten och kompetensutbyte mellan Kattegattgymnasiets lärare, studievägledare och det lokala näringslivet i Halmstad med omnejd men också att öka samverkan skola/arbetsliv och gemensamt diskutera framtida kompetensbehov, efterfrågade kompetenser och förmågor.

Själva besökets upplägg kan ditt företag välja att styra helt eller delvis över. Erfarenheter från andra kommuner är att det har varit givande att få träffa olika personer i olika roller på företaget för att få en inblick i vad de olika yrkena innebär samt en djupare förståelse för hur företaget verkar och fungerar. Om det finns möjlighet att prova att göra något ”praktiskt” t.ex. cad, programmering, svetsning, bockning, montering, mätning så finns det mycket forskning som visar att det ökar motivationen för inlärning och intresset.

Det är totalt 29 lärare på teknikprogrammet och industritekniska programmet samt 8 lärare på el- och energiprogrammet som vi önskar hitta platser åt. Om du redan idag vet med dig att ditt företag har möjlighet att ta emot några lärare får du gärna meddela rektor Maria Burge detta samt hur många platser det finns i så fall. Tipsa gärna andra företag som du tror är intresserad av att vara en del av kompetensbytardagen.

Vill du ta emot lärare på ditt företag så kontakta

Rektor Maria Burge
Halmstads kommun
Kattegattgymnasiet, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
0729-87 16 24, maria.burge@halmstad.se

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.