Meny

20 dec 2018

Företagsreportage

Företagarporträttet: DH Solutions

På det här företaget har man huvudet bland molnen. Och det är precis så det ska vara. I det här företagarporträttet möter du Helena Eriksson, vd för DH Solutions.

Företag: DH Solutions
Namn: Helena Eriksson, VD, Sven Eriksson, grundare, Johanna Pousette, Ekonomichef/HR
Grundat: 1972
Verksamhet: IT- företag med inriktning mot digital verksamhetsutveckling och IT-tjänster.
Omsättning: 43 MKR
Antal anställda: 40
Finns på: Facebook, Linkedin, www.dhsolutions.se

Med rötterna i traditionen och visionen i bland molnen

Helena har varit vd sedan 2016 för detta familjeföretag som hennes pappa Sven Eriksson startade 1972 under namnet Datahalland. Hela familjen är engagerade på ett eller annat sätt. Brodern Per är aktiv ägare och den andra brodern Pål är ägare och styrelseordförande. Från början var det programmering och servicebyrå i första hand som sedan har utvecklats till IT-lösningar med både hårdvara och mjukvara. Idag kan man säga att mycket svävar både i, och på, molnen. Det gäller att hitta lösningar som passar kunden, så vad kan vara mer passande än företagsnamnet DH Solutions.

Vad är fördelen med att leda ett familjeföretag?

Fördelen med att det är ett familjeföretag är att du blir väldigt engagerad som ägare. Du vill driva det framåt både för personalens och din egen skull. Den äldre generationen blir dessutom en naturlig mentor. En erfarenhetskälla att bolla med. Frågeställningarna är ju faktiskt ungefär detsamma. Det här gemensamma intresset - att man driver något tillsammans gör det så mycket roligare. Man brinner för företaget.

Hur är din roll som vd?

Det är jättekul! Vi har långa relationer med våra kunder. De ser oss som en resurs och vet att vi har något positivt att komma med till deras verksamheter. Vi har ju ett starkt varumärke som bygger på traditioner. För min del kändes det naturligt att axla vd-rollen för att ta företaget in i framtiden. Jag tycker att det är viktigt att jobba med vår personal. Vi ska ju marknadsföra och sälja deras kompetens. Därför måste vi jobba på att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns en DH-anda som vi värnar om, vi bryr oss om vår personal. Men DH-andan omfattar även våra kunder. Vi har årliga aktiviteter där personal och kunder träffas på ett otvunget sätt.

Ni har ju engagerat er i ett nytt IT-nätverk, varför?

Vi är ett gäng IT-företag här i Halmstad som i och för sig till viss del konkurrerar om samma typ av kompetens. Men vi har insett att bästa sättet att för att kunna få hit duktiga medarbetare och att attrahera studenter på Högskolan i Halmstad är att samarbeta. Att visa på att det finns attraktiva arbetsgivare här. Vi arbetar tillsammans för att sätta Halmstad på kartan som en IT-stad att räkna med. Nätverket gör oss IT-företag mer synliga. Nyligen lanserade vi en gemensam sajt.

Hur ser du på framtiden?

Allt går väldigt snabbt. Vi står i skiftet med AI. Det gäller verkligen att anamma den nya tekniken, upp i molnet. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder dit. Därför jobbar vi ständigt med kompetensutveckling, internt och externt. Men kompetensförsörjningen är en utmaning. Sedan vill vi självklart öka både omsättning och marknad. Den nya tekniken möjliggör att kunna växa utifrån Halmstad som bas.

Relationerna med kunderna är A och O

En annan utmaning är att fortsätta relationerna med kunderna framåt. Kundvård är A och O. Vi är duktiga på långa relationer med traditioner som exempelvis jullunchen som vi hållit på med i 30 år. Vi och personalen umgås då med kunderna på ett lättsamt sätt samtidigt som vi tillför någon ny kunskap i form av seminarium. Kunderna har stort förtroende för våra medarbetare. Och det är vi tacksamma för. Vi är duktiga på att förstå kundens verksamhet och hjälpa dem framåt. Det är särskilt viktigt när man utvecklar system. Det ska vara anpassningar som passar. Men du måste även våga visa på att arbetssätt kan behöva förändras. Det finns system och utbildningar som skapar effektivare arbetssätt. Vi är en digital partner sedan 1972. Det är hela 46 år i branschen, och det är vi stolta över.

Hur är DH Solutions som arbetsgivare?

Johanna Pousette, Ekonomichef/HR på DH Solutions

Vi pratade med Ekonomi- och HR-chefen Johanna Pousette om kompetensförsörjning om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det första hon sa spontant var: "Jag valde DH Solutions som arbetsplats för tre år sedan. Anledningen var att företaget har en bra värdegrund." Och det är nog kärnfrågan hos både arbetsgivare och hos de som söker sig till företaget ifråga. Det handlar om att vara attraktiv och ärlig.

Värdefull personal och cykelvänligast i Västsverige

Personalen är vår största resurs. Därför finns det en systematik och en tanke bakom allt vi gör. Vi har årliga medarbetarundersökningar som vi sedan utgår från vid planering av aktiviteter och åtgärder. Vi månar också om traditioner som skapar trygghet. En del i detta är att vi har både jul- och midsommarfirande.

Vi har skapat gränsöverskridande referensgrupper gällande avdelningsfrågor. Exempelvis inom hälsa, friskvård och miljö. Det skapas olika projekt som exempelvis stegräknartävlingar, företagsträning på Friskis och cykelgrupper. Vi är väldigt stolta och glada över att vi har utsetts till Halmstads och Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats.

Utveckling är oerhört viktigt. Blir du sedd blir du också delaktig. Det gäller att skapa engagemang och hjärta för företaget. Att inte stagnera. Det handlar också om att coacha rätt - vad behöver vi om tre eller fem år? Vi behöver hjälpa personalen att utvecklas med DH Solutions. Och det gör vi med kompetensutveckling både på och utanför arbetstid. Vi har interna och externa utbildningar. Vi utbildar varandra och omvärldsbevakar. Vi arbetar både med individ- och gruppmål och försöker mixa det "gamla" företagets tradition med den nya tidens utveckling.

Kortfattat - Vad är en attraktiv arbetsgivare?

Det är när personalen känner sig behövd och uppskattad. Att det är roligt att jobba. Att det är roliga produkter och tjänster. Att man utveckla sig själv men göra det tillsammans med företaget. Det handlar också om att stötta personalen när det är tungt på det personliga planet. Att finnas i både glädje och sorg. Att ha förståelse för helheten.

Sven Eriksson, grundare av DH Solutions

När vi hälsade på DH Solutions i samband med den årliga jullunchen träffade vi på grundaren och nestorn Sven Eriksson. Hans värdskap värmde alla som var på plats.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.

Julmingel på DH Solutions

Det populära julminglet hos DH Solutions

Teamwork på DH Solutions

Teamwork på DH Solutions