Meny

11 dec 2018

Pressmeddelande

Halmstads kommun ska bli bättre på näringslivsfrågor

Kommunen tar fram en näringslivsstrategi och söker medlemskap i hållbarhetsnätverk. Det var några av ärendena på kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling.

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling beslutade under tisdagens möte att påbörja arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi. Syftet med strategin är att skapa ett mer målmedvetet och samordnat arbete med näringslivsfrågor inom kommunen.

Dokumentet kommer bland annat att tas fram i samarbete med representanter från näringslivet, Region Halland samt Högskolan i Halmstad. Arbetet ska bland annat resultera i en åtgärdsplan för att utveckla näringslivet i ett Halmstad som växer.

– Näringslivsstrategin kommer att bli ett mycket viktigt verktyg i vårt arbete för att Halmstad ska ha Sveriges bästa näringslivsklimat, säger ordförande Jonas Bergman (M).

Strategin förväntas vara klar under senare delen av 2019.

Halmstads kommun ansöker om medlemskap i nätverk för hållbar utveckling Halmstads kommun ansöker om medlemskap i hållbarhetsnätverket CSR Västsverige. Det beslutade kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling under tisdagen möte. Ansökan är en del av kommunens långsiktiga arbete med hållbar utveckling.

CSR Västsverige är ett hållbarhetsnätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Nätverket består av 300 medlemmar från offentlig-, privat- och idéburen sektor samt universitet i Västsverige. Medlemskapet kostar 20 000 kronor per år.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.