Meny

04 okt 2018

Pressmeddelande

Halmstads företagsklimat ska bli ännu bättre

Halmstads kommun klättrade fem placeringar på Svenskt Näringslivs kommunrakning av företagsklimatet och är nu på plats 98 av 290. Kommunen är mitt i ett större utvecklingsarbete för att tillsammans med näringslivet lyfta Halmstad som en attraktiv plats för företag att etablera sig och växa.

I tisdags släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger både på statistik och på enkäter till företagare. Halmstads kommun placerade sig på plats 98 av 290, vilket är en ökning med fem placeringar från 2018.

Prioriterat område

– Ett gott företagsklimat är ett prioriterat område i kommunen, säger Lina Siljegård, näringslivschef. Flera satsningar pågår sedan tidigare, exempelvis dialogmöten, tillståndslotsarbete och företagsbesök. Nästa steg blir att införa den så kallade Rättviksmodellen för ytterligare underlätta företagarnas vardag. Vi kan alltid bli bättre. Nu ska vi fördjupa oss i rapporten från Svenskt näringsliv och analysera resultaten i dess olika delar.

Rättviksmodellen, Tillväxt och tillsyn, som går ut på att länka samman kommuners tillväxt- och tillsynsarbete för att skapa ett bättre företagsklimat som bygger på hållbarhet och förtroende. Exempel på insatser kan vara att fakturera tillsyn i efterhand och öka kunskapen hos myndighetspersoner om företagares villkor.

Ökat strategiskt ansvar

– Ett bra företagsklimat och ett välmående näringsliv är en viktig del i Halmstads framtida utveckling, säger kommunstyrelsen ordförande Jonas Bergman (M). Vi följer denna ranking med stort intresse varje år, liksom flera andra undersökningar, för att se om vi är på rätt väg. I våras tog vi dessutom beslut om en organisation som innebär att kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen kommer få en mer aktiv roll och ett ökat strategiskt ansvar för näringslivsfrågorna.

Halmstads kommun håller just nu på att ta fram ett näringslivsprogram tillsammans med näringslivet i Halmstad och planerar att starta ett näringslivsråd. Utvecklingsarbetet kommer att bli klart under hösten och kommer att under 2019 gå in en ny fas tillsammans med näringslivet.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.