Meny

20 sep 2018

Företagsnyhet

Är du företagare inom café- och restaurangbranschen?

Tillståndslotsen bjuder in dig till ett dialogmöte den 9 oktober. Det är ju genom att prata med varandra som vi kan skapa bättre samverkan och förståelse.

Som företagare inom café- och restaurangbranschen har du mycket kontakter med kommunens olika förvaltningar. I regel gäller det tillstånd och tillsyn.

Vi vill hitta vägar till samverkan för att kunna förenkla din vardag

Syftet med det här dialogmötet är alltså att prata med varandra för att öka förståelsen och lära av varandra för att få en bättre samverkan.

Den 9 oktober har du chansen att vara med och ställa dina frågor, lämna synpunkter och idéer samt ta del av nyheter och information från branschen och kommunen.

Du kommer att få träffa tjänstemän från kommunens olika förvaltningar som handlägger tillståndsärenden och bedriver tillsyn. Bland annat livsmedel, miljö- och hälsoskydd, brand, alkohol och bygglov.

Dag & tid: tisdag den 9 oktober kl 14:00 – 16:00. Plats: Halmstad Live, Karl XI:s väg 47, Halmstad

Anmäl dig senast den 4 oktober till tillståndslotsens samordnare Emma Christensson, 035-183791, emma.christensson@halmstad.se

Hjärtligt välkommen!

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.