Meny

24 jul 2018

Företagsnyhet

Lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer

Det kan vara svårt att ta steget till att anställa sin första medarbetare. Därför finns växa-stödet.

Om du har ett enmansföretag och uppfyller vissa villkor kan du få lägre arbetsgivaravgifter för din första anställda (så kallat växa-stöd).

Den tillfälliga sänkningen infördes den 1 januari 2017 för enskild näringsidkare och utvidgas den 1 januari 2018 till att omfatta även aktiebolag och handelsbolag.

Lagen är tillfällig och gäller till utgången av 2021.

Lägre avgift när du anställer äldre

Erfarenhet lönar sig på många sätt. Arbetsgivaravgifterna är olika beroende på den anställdas ålder.

  • För den som är född efter 1951 är arbetsgivaravgifterna 31,42 %.
  • För den som är född 1938–1951 är arbetsgivaravgifterna 16,36 %.
  • För den som är född 1937 och tidigare betalas bara särskild löneskatt med 6,15 %.

Nystartsjobb ger alla en chans

Du kan få ersättning om du anställer en person som varit borta från arbetslivet under minst ett år (sex månader för ungdomar och den som fyller 56 år eller mer under året), eller är ny i Sverige. Ersättningen är olika hög beroende på vem du anställer och motsvarar en normal arbetsgivaravgift eller dubbla arbetsgivaravgiften.

Du kan få det ekonomiska stödet för alla sorters anställningar. Du som arbetsgivare måste ansöka om nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen för den person du vill anställa och Arbetsförmedlingen måste fatta beslut innan anställningen kan påbörjas.

Ansök om nystartsjobb på Arbetsförmedlingens webbplats

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.