Meny

04 jul 2018

Företagsnyhet

Nytt! Bidrag för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

Från och med 1 juli 2018 kan du kan få bidrag för insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar bland dina medarbetare.

Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det används till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall.

Så fungerar rehabiliteringsstödet

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan användas vid

  • Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
  • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • Risk att den anställda blir sjukskriven
  • Vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning
  • Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven.

Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och täcker upp till 10 000 kr per arbetstagare och år, men högst med 200 000 kr per arbetsgivare och år.

Rehabiliteringstödet är enkelt att ansöka om

Många arbetsgivare missar möjligheten att få bidraget som kan vara ett bra stöd för att förebygga eller förkorta sjukskrivningar. Bidraget har ett tydligt förebyggande perspektiv och man kan ansöka om bidrag för olika åtgärder som kan göra att sjukskrivning undviks. Och bidraget är enklare att söka än vad många tror. Du behöver bara uppge till Försäkringskassan vilken anordnare du anlitat, vilken person det gäller och styrka kostnaden för tjänsten.

Arbetsplatsnära stöd för insatser gjorda före 1 juli 2018

Det finns sedan tidigare ett bidrag, arbetsplatsnära stöd, som du kan ansöka om fram till den 1 februari 2019 för insatser som har påbörjats före den 30 juni 2018.

Det kan du använda för köp av utredningar som kan ge svar på vad som behöver göras för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för din medarbetare att komma tillbaka i arbete vid sjukskrivning.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.