Meny

29 jun 2018

Företagsnyhet

I höst startar en CSR-verkstad där affärsnytta kombineras med samhällsnytta

Fler och fler pratar om hållbart företagande. Med vad är det? Enkelt förklarat handlar det om att väva in miljö, etik, samhällsengagemang, mångfald, arbetsförhållande och mänskliga rättigheter i företagets själ. Att fylla varumärket med fler vinster än de ekonomiska.

I CSR-verkstaden definieras begreppen och identifieras hur din verksamhet, utifrån era specifika
förutsättningar, kan arbeta strukturerat framåt för att hitta kopplingar mellan affärer och samhällsansvar.
Det handlar om att skapa nytta både för den egna verksamheten och samhället i stort.

Du får kunskap och verktyg

Syftet med CSR-verkstaden är att ge dig utökad kunskap och praktiska verktyg som underlättar utveckling en av din verksamhets unika hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt i befintlig affärsmodell får du utforska hur din verksamhet kan skapa värde ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

CSR-verkstaden är en konkret metod för att komma igång med ett hållbarhetsarbete värt namnet, där affärsnytta kombineras med samhällsnytta utifrån var och ens unika kärnverksamhet.

Länkar och relaterat material

Intresserad av CSR-verkstaden? Här finns mer information.

Det går också bra att e-posta johanna@csrvastsverige.se

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.