Meny

27 jun 2018

Företagsnyhet

Var med och prisa företagsamheten i kommunen. Nominera dina favoriter nu!

På bilden ser du förra årets pristagare. Nu har du chansen att nominera ditt företag, eller något annat i fem olika kategorier. Priserna kommer att delas ut på Halmstads stora näringslivsgala den 2 november.

Årets Miljöpris

Företag som kan bli aktuella för miljöpriset kan till exempel ha arbetat med kemikaliehantering, minskade koldioxidutsläpp, hållbarhetsomställning, effektivare transporter, fossilfria material eller nya cirkulära affärsmodeller bland mycket annat. Juryn tittar främst på företag som har utvecklat hållbara produkter eller tjänster genom en hållbar process. Resurseffektivitet och helhetstänkande företag premieras. Nominerat företag ska ha genomfört och dokumenterat effekter före 15 augusti 2018.

Juryn premierar genomförda insatser i Halmstads kommun som:

 • Präglas av engagemang och handlingskraft.
 • Kan tjäna som goda exempel på minskad negativ miljöpåverkan, nu och i framtiden.
 • Gärna kännetecknas av originalitet, mätbarhet och nytänkande.

Priset delas ut av Halmstad Energi och Miljö AB, HEM, & Energi- och MiljöCentrum, EMC

Årets Marknadsförare

Till Årets Marknadsförare kan företag eller organisationer som gjort ett framstående arbete inom marknadsföring väljas. De föreslagna ska bedriva egen verksamhet i Halland, det vill säga man kan inte bli nominerad om marknadsföringen leds från huvudkontor utanför länet.

Årets marknadsförare ska vara en förebild och präglas av nytänkande i sitt marknadsföringsarbete som andra kan bli inspirerade av. Marknadsföringsinsatsen ska vara en del i en långsiktig uttalad strategi som skall ge ett bestående positivt resultat. Vi utser årets Marknadsförare 2018 baserat på tidsperioden sept 2017 - aug 2018.

Priset delas ut av Marknadsföreningen i Halland

Årets Företagare

Kriterier för att vinna titeln Årets företagare är "En företagare som under året utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt fungerar som en förebild för andra företagare". Följande kriterier gäller:

 • Äga och driva eget företag
 • Uppvisa god lönsamhet
 • Vara en god förebild
 • Sakna betalningsanmärkningar

Priset delas ut av Företagarna i Halmstad

Årets Unga Företagare

Utmärkelsen Årets Unga Företagare i Sverige delas ut till en företagare under 30 år som är en förebild för andra, driver ett framgångsrikt företag och som under året utfört en prestation utöver det vanliga. Följande kriterier gäller:

 • Inneha ett betydande ägande av företaget
 • Aktivt driva företaget
 • Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för andra unga företagare
 • Ha lönsamhet
 • Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
 • Fylla högst 30 år det år man nomineras
 • Presenterat minst ett årsbokslut
 • Inte nyligen vara dömd i domstol

Priset delas ut av Företagarna i Halmstad

Tillgänglighets- och bemötandepriset

Följande kriterier gäller:

 • God framkomlighet och orienterbarhet
 • Tydlig produkt- och serviceinformation
 • Rimliga bullernivåer
 • Hänsyn till allergiker
 • Kunnig personal
 • Gott bemötande
 • Respekt för olika etniska grupper
 • Förekomsten av intelligenta och fantasifulla lösningar på tillgänglighet

Priset delas ut av Halmstads Kommun.