Meny

25 jun 2018

Pressmeddelande

Halmstadföretaget AB Oscar Hanson VVS förvärvar Knäreds Rör

Välkända och välrenommerade AB Oscar Hanson VVS, Halmstad, utvidgar sin verksamhet i södra Halland med omnejd.

Genom förvärvet av Knäreds Rör, som de senaste 13 åren varit en del av Bygg AB Lars Bengtsson & Son, stärker AB Oscar Hanson VVS sin position som en av regionens ledande entreprenörer inom VS och ventilation.

”Övertagandet av Knäreds Rör, som också är ett anrikt entreprenadföretag med starkt varumärke, innebär att vi utökar vår radie på kundmarknaden samtidigt som vi förstärker den lokala närvaron. Företaget kommer att drivas vidare i samma namn och anda som tidigare, vilket borgar för trygghet, hög kompetens och servicegrad”, säger Oscar Hanson, VD på VVS-bolaget AB Oscar Hanson VVS, grundat redan 1916.

Övertagandet sker den 1 juli 2018.

Genom försäljningen av verksamheten bestående av värme och sanitet, kommer Bygg AB Lars Bengtsson & Son, att i större utsträckning kunna profilera sig som ett utpräglat bygg- och plattsättningsföretag. Knäreds Rör har funnits i c:a 60 år, varav de senaste åren tillhörande Bygg AB Lars Bengtsson & Son, med säte i Veinge mellan Halmstad och Laholm. Nu ingår Knäreds Rör i AB Oscar Hanson VVS.

”För oss innebär förvärvet ett värdefullt tillskott och mervärde i den befintliga verksamheten och det breda utbud av tjänster som vi erbjuder marknaden, såväl business to business som privatkunder”, konstaterar Oscar Hanson.


Ola Bengtsson och Johan Eriksson, aktiva ägare och VD på Bygg AB Lars Bengtsson & Son, vill tacka alla sina kunder och önska AB Oscar Hanson VVS lycka till med den fortsatta driften av Knäreds Rör.

Företagsfakta: AB Oscar Hanson VVS
Grundat: 1916
Verksamhet: VVS, Värme-, ventilations- och sanitetsteknisk installationsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Antal anställda: Cirka 100
Omsättning: 180 miljoner kr
Adress: AB Oscar Hanson Pilefeltsgatan 48 302 50 Halmstad Telefon: 035-16 17 00 Hemsida: www.ohvvs.se

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.