Meny

29 maj 2018

Företagsnyhet

Nätverk för ledande entreprenörer

Som entreprenör tar du risker, driver igenom svåra beslut och förväntas stå längst fram. Därför är det extra viktigt med ett starkt nätverk utanför företaget.

I Ledande Entreprenörer är man ”mentorer” åt varandra. På lika villkor. En mentor i vad du behöver när du behöver det. Ledande Entreprenörer är ett annorlunda nätverk för ägare/delägare av svenska bolag, med syfte att öka kompetensen genom. Vi blev nyfikna och ställde lite frågor till Ludvig Granberg, vd och delägare i Hemsida24. Det är nämligen han som drog igång det hela.

Vilket år startades nätverket?

Ledande Entreprenörer startades i slutet av 2015. Hur kom du på att den här typen av nätverk behövs? Som entreprenör står du ofta ensam i olika situationer. Även om du har anställd personal i ditt bolag. Därför har du oftast ett stort behov av ett starkt nätverk och där kommer Ledande Entreprenörer in i bilden. Vi fokuserar på att bygga relationer mellan entreprenörerna och på kunskapsutbyte. Att göra affärer med varandra är sekundärt men kommer ibland med på köpet ändå.

Hur många är med?

Vi är ett trettiotal medlemmar i föreningen i dagsläget.

Vad upplever du/ni att träffarna ger dig/er, dels i ledarrollen men även personligen?

Vårt viktigaste koncept är Inspire-träffen där vi träffas alla gemensamt över lunch. Träffen har ett tema, t.ex. styrelsearbete, och en medlem med mycket kunskap inom området håller en tio minuter lång introduktion. Sedan tar vi med oss tre frågor till borden och diskuterar samtidigt som vi äter. Träffarna ger alltså både direkt kunskap, ett delande av erfarenheter och nya/stärkta relationer i takt med att vi lär oss mer om varandra och våra utmaningar. Jag skulle säga att det personliga värdet är minst lika stort som kunskapen. På sätt och vis blir medlemmarna i Ledande Entreprenörer dina kollegor. Eller åtminstone en annan uppsättning kollegor.

Hur ser planerna ut framåt?

Vi fortsätter att växa i Halmstad men målsättningen är att Ledande Entreprenörer även framöver ska kännas familjärt.

Behöver du vara egenföretagare för att kunna vara med?

Kraven för att bli medlem är att du är ägare eller delägare av ett svenskregistrerat företag samt att du jobbar aktivt i det bolaget. Uppfyller man de kraven kan man ansöka om medlemskap i Ledande Entreprenörer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.