Meny

29 maj 2018

Pressmeddelande

Företag utvecklar i Villmanstrand och Kistinge

Det var två av de ärenden som behandlades på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kommunen tecknar reservationsavtal med GN Transport i Halmstad AB för fastigheter i Villmanstrands industriområde. Avsikten är att företaget ska bygga ett nytt logistiklager samt skapa kör- och parkeringsytor. Området är cirka 37000 kvadratmeter och detaljplanelagt för industriellt ändamål. Tomtpriset för området är 175 kr per kvadratmeter för de första 20 000 kvadratmetrarna, därefter 150 kronor/kvm. Företaget äger och driver sedan tidigare logistikverksamhet på den angränsande fastigheten.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade även om att teckna ett reservationsavtal med Jonas Magnussons Fastighetsbolag AB för en fastighet i Kistinge industriområde. Företaget har planerat att bygga en stålhall på området som är 5000 kvadratmeter, priset per kvadratmeter är sedan tidigare fastställt till 150 kronor.

– Att se lokala företag expandera och bygga ger extra glädje och bekräftelse för kommunens näringsliv. Villmanstrand och Kistinge stärks som område och med Södra infarten på väg fram är det ett kanonläge, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.