Meny

21 maj 2018

Pressmeddelande

Varuleveranser i Halmstads city tillåtna fram till klockan 11 på förmiddagarna

Runt lunchtid och på eftermiddagarna är det många människor som vistas i stan därför har tidsbegränsningen för varuleveranser satts till förmiddagen. Tunga fordon som lastar och lossar gods när mycket folk är i rörelse är inte bra för säkerheten. Tyvärr efterlevs inte reglerna fullt ut och därför hindrar staket och personal otillåten trafik att ta sig in på Storgatan och Köpmansgatan veckan ut.

På gågatorna i Halmstad centrum är leveranser tillåtna fram till kl. 11.00 på förmiddagarna. Runt lunchtid och på eftermiddagarna är det många människor som vistas i stan och då är det direkt olämpligt att samtidigt ha tunga fordon som lastar och lossar gods på våra gågator.

Men då efterlevnaden av reglerna blivit allt sämre vidtas nu åtgärder för att öka tryggheten för gångtrafikanter. Från klockan 11.00 och veckan ut hindrar staket och personal otillåten trafik att ta sig in på Storgatan och Köpmansgatan.

- Vi ser oerhört allvarligt på att det är så pass mycket tung trafik på gågatorna vid tidpunkter då det inte är tillåtet. I fredags kunde vi räkna in ett 15-tal fordon mellan klockan 13 och 15. Tyvärr känner vi inte att de ansvariga för varutransporterna inser allvaret, säger Anders Thorén som är chef på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstad kommun.

Tung trafik på gågator med mycket människor är en stor trafiksäkerhetsrisk men också något som upplevs som obehagligt av många människor, med tanke på de senaste årens attentat och händelser som ägt rum i både Sverige och andra länder.

- Vi har förståelse för att det kan skapa irritation på vissa håll i det korta perspektivet. Men efter att ha påtalat detta för åkerierna under en längre tid behöver vi markera tydligt att det inte är okej att bortse från reglerna, säger Anders Thorén.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.