Meny

18 maj 2018

Företagsnyhet

Positiv trend för Halmstads kommun

Svenskt Näringslivs enkät visar ett positivt trendbrott när det gäller det sammanfattandet omdömet av företagsklimatet i kommunen. Halmstad ligger över riksgenomsnittet.

I drygt 20 år har Svenskt Näringsliv genomfört en stor enkätundersökning för att mäta hur företagare upplever det lokala företagsklimatet i sin kommun. I 2018 års undersökning var det ca 900 företagare som svarade i Halland. Betygen sätts efter en skala från 1 till 6 där 4 motsvarar bra och 3 godtagbart.

Det sammanfattande omdömet för Halmstad blev 3,46 (2018) jämfört med 3,38 (2017). Man upplever även att kommunpolitikernas attityder till företagande har förbättrats. Samma sak gäller skolans attityder. Eftersom dagens unga både är morgondagens arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att skolan förmedlar kunskap och näringslivet och företagande.

Infrastrukturen (vägnätet samt tåg- och flygförbindelserna i kommunen) är en avgörande fråga eftersom den påverkar leveranser, tillgång till kunder och personal. Där kan vi se att man i Halmstads kommun är nöjdare än genomsnittet i Sverige och Halland.

- Det är mycket positivt att vi förbättrat vår service till företagen på flera områden. Men arbetet fortsätter givetvis att ta ytterligare kliv framåt och uppåt säger Håkan Strömqvist, vd för Halmstads Näringslivs AB.

Vill du veta mer om hela enkätundersökningen så finns länkar både till Svenskt Näringsliv Hallands webbartikel och till Företagsklimats webbplats.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.