Meny

17 maj 2018

Pressmeddelande

Bräcke diakoni växer – etablerar sig i Halmstad

Efter en offentlig upphandling står det klart att det blir Bräcke diakoni som tar över driften av totalt 16 LSS-boenden i Halmstad. Därmed etablerar de sig på ytterligare en ort i Västsverige.

Bräcke diakoni tar från den 1 februari 2019 över driften av 16 LSS-boenden med strax under 80 boendeplatser i Halmstad. Totalt berörs cirka 100 medarbetare som i samband med övertaget blir en del av Bräcke diakoni.

De har tidigare erfarenhet av LSS-boenden för vuxna och driver idag ett brett spann av verksamheter inom vård och omsorg. Till exempel LSS-boende för barn och unga och ett flertal dagliga verksamheter, bland annat i Falkenberg.

– Bräcke diakoni har idag inga LSS-boende för vuxna och det har varit en pusselbit som saknats. Boendet är en stor del i livet och det känns bra att återigen kunna erbjuda boende för vuxna, det gör vårt erbjudande än mer komplett. Vi har både kompetens och erfarenhet och är redo att axla ansvaret, säger Johan Broberg, tf områdeschef på Bräcke diakoni. Övertagandet är också strategiskt viktigt och stärker vår position som idéburen vård- och omsorgsaktör.

– Bräcke diakoni är absolut en spelare att räkna med i dessa sammanhang. Vi är stolta över förtroendet och ser fram emot att visa Halmstad, och framför allt de boende, de mervärden vi som idéburen organisation kan tillföra, säger Johan Broberg.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.