Meny

10 maj 2018

Pressmeddelande

Rekord i antal uteserveringar

Antalet uteserveringar i kommunen slår rekord i sommar. Över 70 aktörer har fått upplåtelse för en servering på kommunal mark, samtidigt som väldigt få har behövt söka bygglov.

Utformning och upplåtelse av uteserveringar är en komplex fråga. Många aktörer vill få plats i centrum och serveringarna är viktiga för en levande och attraktiv stadskärna.

Under säsongen 2018 har över 70 resaturanger och caféer fått tillstånd att hyra den allmänna marken i Halmstad - den som tillhör alla kommuninvånare men kan hyras ut om man ansöker hos polisen.

Det innebär att det finns cirka 3500 kvadratmeter uteservering i Halmstad i år. För att fördelningen ska bli rättvis och för att uteserveringarna inte ska skymma butiker eller hindra utryckningsfordon så finns det riktlinjer som kommunen tagit fram.

De nya riktlinjerna för utformning av uteserveringar är generösare än de som fanns tidigare och gör att allt färre behöver söka bygglov för sin servering. De kommer att utvärderas efter årets säsong.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.