Meny

27 apr 2018

Företagsnyhet

Möjlighet för ditt företag att ta del av projektet Kompetenssäkrad industri

Lernia är en leverantör till projektet och kommer att ge företag möjlighet att utveckla förmågan att arbeta hållbart, strukturerat och systematiskt med sin strategiska kompetensförsörjning. Det är kostnadsfritt. Anmäl ditt intresse senast 31 maj.

Kompetenssäkrad industri är ett projekt inom ESF. Projektet drivs av konstellationen bakom Svensk industrivalidering och finansieras av Europeiska socialfonden.

STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Lernia är en leverantör till projektet och kommer att ge företag möjlighet att utveckla förmågan att arbeta hållbart, strukturerat och systematiskt med sin strategiska kompetensförsörjning. Syftet är att implementera detta i företagets befintliga ledningssystem.

Projektet startar 2018-06-01 och löper till 2019-12-31, med anmälan senast 31 maj. Detta är en stor möjlighet för ditt företag och ni behöver enbart investera i tiden.

Från företagets sida behövs tre personer, minst en från företagsledning och gärna facklig representant.

 

FÖLJANDE KOMMER ATT INGÅ

  1. Lärande företagsnätverk med målsättningen att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och lärande. Vi träffas 6 heldagar under projektets gång.
  2. Kompetenscoachning i de enskilda företagen i syftet att utveckla kompetens att självständigt leda, organisera, genomföra och följa upp arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Ni får ett stöd från coachen på 40 timmar.
  3. Validering och certifiering av 6-8 medarbetare med arbetare som skall ge ett underlag till företaget som grund för fortsatt arbete med kompetensförsöjning.

Tidsåtgången är 4 timmar per validand.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

Carina Malmstedt Mob: 0722-541739 Växel: 0771-650 650 carina.malmstedt@lernia.se

 

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.