Meny

10 apr 2018

Pressmeddelande

Satsning på Oskarströmsdelen av Halmstad-Nässjöbanan (HNJ-banan)

Satsning på järnvägsområdet i Oskarström var ett av de ärendena som behandlades på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

I budgeten för 2018-2020 avsatte kommunfullmäktige 900 000 kronor för att bidra till en satsning på Halmstad-Nässjöbanan (den så kallade HNJ-banan).

Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med teknik- och fritidskontoret tagit fram ett förslag till hur de av kommunfullmäktige anslagna pengarna ska användas på bästa sätt för att stödja satsningen på HNJ-banan. Förslaget har även diskuterats med Trafikverket och Hallandstrafiken.

Förslaget är att stationsområdet i Oskarström, vilket ägs av Trafikverket, rustas upp genom ny markbeläggning på vissa områden och förbättrad belysning. Cykelvägen genom grönområdet som sträcker sig mellan Gamla Nissastigen och Stationsgatan ska rustas upp och förses med belysning. Skyltningen ska förbättras. Vidare genomförs under testperioden marknadsföringsåtgärder och olika ”prova på projekt” i samarbete med Hallandstrafiken.

– Nu fräschas området runt stationen upp och jag hoppas fler får upp ögonen för HNJ-banan. Man tar sig från Oskarströms station till Stockholms central med bara ett tågbyte, det borde fler veta om och använda säger, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.