Meny

10 apr 2018

Företagsnyhet

Nytänk ska förbättra företagsklimatet

Halmstads kommun har fattat beslut om göra en särskild utbildningsinsats för sina tjänstemän. Den bygger på konceptet Tillväxt och Tillsyn som har utvecklats av Rättviks kommun.

Vi mäter kundnöjdhet löpande

Hur upplever företagskunder Halmstads kommuns service? Ett sätt är att mäta kundnöjdheten hos dem i samband med tillståndsärenden. Det görs via SKL:s kundundersökning Löpande Insikt som omfattar sex myndighetsområden; bygglov, brandskydd, tillfällig markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd och livsmedel.

Kommunens nöjd-kundindex har ökat sedan 2015. Det är positivt. Den 2 maj släpps den nationella rankingen. Tack vare mätningarna kan kommunen se inom vilka delar det behövs extra insatser.

Förbättringsarbete pågår – nu lägger vi in ytterligare en växel

I början av mars bjöd Halmstads kommun med myndighetssamordnare Emma Christensson i spetsen in företrädarna för konceptet Tillväxt och Tillsyn. Sextio tjänstemän och politiker lyssnade på Markus Svensson, hållbarhetstrateg och Martin Clarstedt bygg- och miljöchef i Rättviks kommun.

Deras arbete med att länka samman tillväxt- och tillsynsarbetet har skapat ett bättre företagsklimat som bygger på hållbarhet och förtroende. Något som har tagit Rättvik från 238:e (2009) plats i Svenskt Näringslivs ranking till tionde plats i landet (2017).

Konceptet inspirerade deltagarna och under hösten kommer Halmstads kommun att genomföra en utbildningsinsats för tjänstemän som bygger på konceptet Tillväxt och Tillsyn.

  • Jag tror och hoppas att vi med Martin och Markus hjälp kan bli ännu bättre på att kommunicera, föra dialog och samverka med företag och näringsliv. Vi behöver utmana oss till nya modiga arbets- och förhållningssätt. säger Emma Christensson. Att hjälpa företagen att göra rätt är ju ett effektivt sätt att utöva tillsyn. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett gott företagsklimat.

Konceptet Tillväxt & Tillsyn handlar lika mycket om att öka myndighetspersoners kompetens och status som att förenkla och förbättra för företagare och företagande.

Visste du att Halmstads kommun dessutom arbetar med:

  • Tillståndslotsens veckomöten – ett enklare sätt för företagen att få en samlad bild och bedömning av de tillstånd de behöver för sin verksamhet. Den 8 maj är det dessutom ett drop-in-tillfälle. Det är bara att titta in i Rådhusets entré. Välkommen!
  • Förenkla helt enkelt – en utbildning för kommunens tjänstemän som behandlar bemötande och företagarens situation. Företagare har en egen programpunkt under dagen. Utbildningen genomförs både vår och höst.
  • Löpande företagsbesök och företagskontakter.
  • Kundmätningar – Kommunen deltar i SKL:s kundundersökning Löpande Insikt. Den mäter företagens upplevelse av kommunens service inom sex myndighetsområden (bygglov, brandskydd, tillfällig markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd och livsmedel)

Vill ditt företag få besök? Kontakta oss på Halmstads Näringslivs AB så bokar vi in ett möte.

Länkar och relaterat material

Halmstads kommuns webbplats

Är du nyfiken på konceptet Tillväxt och Tillsyn? Svenskt Näringsliv bjuder in till en träff 11 april:

Datum och tid Onsdag 11 april 2018, kl. 11:30 – 13:30 Plats Leifs lounge, Hotell Tylösand, Tylöhusvägen 28, Halmstad

Mer information och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.