Meny

30 mar 2018

Pressmeddelande

Vår styrelseordförande blir landshövding i Östergötland

Regeringen har utsett ordförande i kommunstyrelsen i Halmstad, och Halmstads Näringslivs AB:s styrelseordförande Carl Fredrik Graf, till ny landshövding i Östergötlands län.

Hans förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Östergötlands län gäller från och med den 1 september 2018 till och med den 31 juli 2024.

– Jag är glad över att få möjlighet att fortsätta delta i samhällsutvecklingen i en ny roll, det sporrar mig och jag ser fram emot uppdraget som landshövding i Östergötland. Samtidigt är jag tacksam över att ha fått förmånen att vara kommunstyrelsens ordförande i min hemstad – det har varit intressant, utvecklande och utmanande, säger Carl Fredrik Graf.

Carl Fredrik Graf var riksdagsledamot för Hallands län 1991-2002. Han är ordförande för kommunstyrelsen i Halmstad sedan 2006.

– Det har varit tolv händelserika år då Halmstad tagit flera steg mot att bli den smarta, större stad som vi jobbar för.

– Jag vill passa på att tacka alla Halmstadbor som jag under årens lopp haft förmånen att jobba med, medarbetare i kommunen, politiker, både i majoritet och i opposition. Dessutom alla företrädare för närings-, förenings- och kulturlivet som jag mött i olika sammanhang. Det har betytt mycket för mig att vi har haft en bra samtalston och jag känner att det finns en god anda i Halmstad som bådar gott för framtiden.

Ny ordförande för kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige på dess ordinarie möte den 24 april, för att kunna tillträda den 1 maj.

– Eftersom jag tillträder i Östergötland den 1 september så kan jag inte fullfölja hela mandatperioden och då väljer jag att redan den 30 april lämna mina kommunala uppdrag, förutom att jag kommer att kvarstå som ledamot i kommunfullmäktige till den 31 augusti. Det ger min efterträdare ännu bättre möjligheter att komma in i sin nya roll.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.