Meny

20 mar 2018

Företagsnyhet

Bra placering för Halmstad när Sveriges bästa logistiklägen utsågs

Varje år utses Sveriges 25 bästa logistiklägen av tidningen Intelligent Logistik. Halmstadregionen hamnade i den övre ligan på plats 9.

Halmstad ligger mitt på Västkusten i en av Sveriges snabbast växande regioner. Läget är perfekt ur logistisk synpunkt, mitt i den s k Nordic Triangle, mellan Oslo och Köpenhamn och bidrar självklart till att många företag har valt och väljer Halmstad som etableringsort.

Halmstadsregionen omfattar Halmstad, Varberg och Falkenberg. Läget mellan mellan de två starka logistikregionerna Helsingborg och Göteborg påverkar positivt. Här finns god infrastruktur med flera specialiserade hamnar och anslutning till E6.

Den relativa närheten till Stor-Göteborg och Skåne gynnar Halmstad. Tågpendlar från hamnen och en mycket god infrastruktur samt ett gynnsamt läge befolkningsmässigt har betydelse för logistikplaceringen.

En annan faktor som påverkar i bedömningen är också Hallandsåstunnelns färdigställande som öppnar för mer järnvägsgods söderifrån.

Halmstad hamns korta väntetider gör hamnen till ett gott alternativ till Göteborg när det gäller containrar. Det är något som bland annat Biltema utnyttjat. Samarbetet mellan Halmstads och Varbergs hamn, under namnet HallandsHamnar stärker infrastrukturen.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 71 713 kvm Tillkommande logistikytor 2018: 15 000 kvm Total 2013-2018: 87 000 kvm

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.