Meny

06 feb 2018

Företagsnyhet

Uppåt för Halmstads kommun i senaste näringslivsstatistiken

Vi har fått den sammanfattande statistiken för 2017. Den visar generellt på positiva siffror. Årsskiftet 2017/2018 fanns det 9 044 aktiva företag i kommunen. Nettotillväxten låg på + 2,2 procent. Gillar du statistik ska du definitivt läsa vidare...

I företag inkluderas juridiska formerna aktiebolag (AB), handels & kommanditbolag (HKB), enskild näringsverksamhet (EN), ekonomiska föreningar (EF) samt banker och försäkringsbolag. Både huvudkontor och filialer räknas in. Tot 9 044 st 31/12 2017.

Det har startat 594 företag i Halmstads kommun under 2017, inkl huvudkontor och filialer.

Halmstads kommuns branschstruktur är lik den för Sverige och större städer, en viss skillnad finns inom Tjänsteföretag där man har en lägre andel samt Handel & Restaurang med en högre andel.

Den största sektorn Tjänsteföretag innefattar företag som erbjuder tjänster inom bl a IT, ekonomi, reklam, juridik, försäkring, uthyrning av fastigheter och maskiner, resor, städning, kropps- och hårvård.

Nystartade företag – 2013-2017

I Halmstads kommun startar knappt 600 företag per år. 2017 är det en marginell ökning till skillnad mot Sverige som minskat nyföretagandet något (-4,0 %).

Nettotillväxt Halmstads kommun 2017

Info nystartade, nyinflyttade, upphörda, konkurser, utflyttade

Antal 31 dec 2016 8 847 st

Antal 31 dec 2017 9 044 st

Jan-dec 2017:

 • Nystartade företag 594 st
 • Nyinflyttade 209 st
 • Ökning antal företag 803 st
 • Upphörda -342 st (Avregistrerade, inaktiva, fusion, likvidation, överförda, kommission) 
 • Konkurser -45 st
 • Utflyttade -179 st
 • Minskning antal företag -606 st

Förändring antal företag 2016-2017 +197 st, det ger en nettotillväxt på +2,2 %.

Enligt konkursstatistik från UC var antalet konkurser 65 st 2016 och 45 st 2017. Minskningen är därmed 31 % i kommunen. För Sverige gäller en ökning med 3 %.

Plus och minus som ger plus på nettotillväxten

 • Plus: 803 företag har tillkommit (nystartade och nyinflyttade)
 • Minus: 606 företag har försvunnit (upphörda och utflyttade)
 • Plus: 197 företag har tillkommit i Halmstads kommun under 2017 vilket ger en nettotillväx t på +2,2 %.

Företagsstrukturen

Halmstads kommun skiljer sig mot riket och Större städer främst när det gäller enskilda firmor (lite lägre andel) och aktiebolag (lite högre andel).

Halmstads kommuns företag har en åldersstruktur som är mycket lik den för riket och Större städer. Ca 20 % är nya, > 40 % är medelålders och < 40 % är äldre.

Flertalet aktiebolag (3 589 hk AB) har en årsomsättning under 10 mkr (86,8 %). Halmstads kommun har ungefär samma värden som Sverige och Större städer i de olika intervallen.

547 aktiebolag har en omsättning över 10 mkr varav 80 st över 100 mkr.

2017 har för Halmstads kommun inneburit en positiv nettotillväxt, +2,2 %. Hallands län som helhet har ökat med 1,9 % och Sverige med 1,4 % vad gäller antal företag.

Sammanfattning Halmstads kommun 2017

 • Antal företag totalt vid årsskiftet 17/18 9 044 st
 • Antal nystartade företag under året 594 st
 • Kvinnliga företagsledare nya företag 31,1 %, jfr Sverige 32,9 %
 • Antal konkurser 45 st, minskning 31 % mot fg år
 • Nettotillväxt antal företag: +2,2 % mot fg år
 • Ökning 197 företag (803 st -606 st)
 • Aj Produkter AB har största omsättningen (1185 mkr)
 • Soloföretagens andel utgör 60,2 %
 • Ca 47 % AB, 39 % enskilda firmor och 14 % övriga juridiska former
 • Ca 20 % nya företag 0-3 år, 42 % medelålders (4-14 år), 38 % äldre företag
 • Ca 93 % av AB har bra kreditvärdighet enl UC Riskklass 5
 • Ca 1,9 % av AB (hk i kommunen) har nettoomsättning > 100 mkr (80 st)
 • Företag som drivs av kvinnor 23,7 %, jfr Sverige 26,4 %


Källa: Improvera, auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.