Meny

19 jan 2018

Företagsnyhet

Mer struktur och mötesplatser för att Halmstads city ska blomstra och utvecklas

Det pågår ett omfattande stråkutvecklingsprojekt i Halmstads city för att skapa förutsättningar för en levande stadskärna nu och i framtiden.

Halmstads City, Fastighetsägarna och Halmstads kommun bjöd inom ramen för "Stadens Hjärta - ett samverkansprojekt i centrum" in till ett kickoffmöte angående fördjupad komersiell strategi för stadskärnan.

På frukostmötet den 18 januari berättade Reteam om sitt uppdrag i Halmstads city. Vi fick veta hur de arbetar med stadskärnor och delade med sig av tankar och reflektioner kring den data som hämtats in och analyserats i Halmstad. Det gäller att skapa ett ramverk att enas om arbeta utefter långsiktigt.

Sandra Holm från Reteam tydliggjorde att en upplevelse är en kemisk reaktion i kroppen - inte ett event. Denna upplevelse kan vara positiv eller negativ. Själva stimulit är hur utbudet är. Det är inte vad man gör utan HUR man gör det som påverkar. I Halmstad är service och bemötande oerhört viktigt. Profilen som Reteam fått fram visar att Halmstadborna är mycket känsliga för vad folk tycker och tänker. Vill du förändra något i positiv riktning? Prata gott om saken.

I mitten av mars kommer slutrapporten. Men Sandra avslöjade redan nu några av utmaningarna:

  • Skapa fler mötesplatser i det offentliga rummet.
  • Jobba bort feletableringar för att skapa tätare shoppingstråk.
  • Prata gott om din stad eftersom Halmstadbor är extra känsliga för andras åsikter.


Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.