Meny

16 jan 2018

Pressmeddelande

Kommunens organisation efter valet 2018

Ett av ärendena vid kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den 16 januari var förslaget att slå ihop Halmstads Näringslivs AB med Destination Halmstad. Den 13 februari tar kommunfullmäktige slutgiltigt beslut.

Kommunens organisation efter valet 2018 Kommunstyrelsens ledningsutskott fattade beslut om två delområden inom projektet arbetsformer och organisering.

När det gäller Tillväxt och attraktivitet så föreslår KLU att kommunfullmäktige ska besluta att Destination Halmstad och Halmstads Näringslivs AB slås ihop till ett gemensamt bolag med ett nytt och mer operativt uppdrag. Fusionen ska vara genomförd senast vid nästa årsskifte. Samtidigt tar kommunstyrelsen över ansvaret för det strategiska utvecklingsarbetet och kommunikationen kopplad till destinationsutveckling, näringslivsutveckling och företagsetableringar.

– Det är viktigt att kontinuerligt se över organisationen för att hitta bättre arbetssätt. Med den nu föreslagna organisationen hoppas jag att arbetet för ett bättre företagsklimat ska få ännu bättre förutsättningar, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Även den politiska ledningsstrukturen efter valet har behandlats av KLU och skickas nu vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige för slutgiltigt beslut den 13 februari.

Om projektet Arbetsformer och organisering

På agendan stod bland annat beslut om två delområden inom projektet arbetsformer och organisering; Politisk ledning och Tillväxt och attraktivitet. Målet med projektet Arbetsformer och organisering är att skapa en modern, hållbar och samordnad organisation som kan leva upp till invånarnas förväntningar.

Som kommun måste vi organisera oss för att kunna möta framtida utmaningar och planera på lång sikt. Politisk ledning handlar om kommunstyrelsens arbetsformer och interna organisering. Beslutet handlar bland annat om vilka utskott som ska finnas efter valet i höst, antalet kommunråd och relationen mellan den politiska ledningen och tjänstemannaledningen.

Om området Tillväxt och attraktivitet

Området Tillväxt och attraktivitet syftar till att stärka kommunens arbete med etableringar, ett bättre företagsklimat och kommunens näringslivs- och destinationsutveckling genom att samla verksamheten under KS.

Förslaget är att Destination Halmstad och Halmstads Näringslivs AB som en följd fusioneras till ett gemensamt bolag med ett nytt och mer operativt uppdrag. De båda ärendena som KLU nu ska ta ställning till har varit ute på remiss till de politiska partierna och de berörda bolagen, som huvudsakligen tillstyrker förslagen

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.