Meny

10 jan 2018

Pressmeddelande

Stärkt samarbete mellan kommunen och Högskolan i Halmstad

Stärkt samverkan med Högskolan i Halmstad var ett av ärendena på kommunstyrelsens sammanträde den 9 december.

Halmstads kommun och Högskolan i Halmstad fördjupar sitt samarbete inom en rad olika områden för att möta gemensamma utmaningar.

- Jag är glad för att kommunen och högskolan fördjupar sitt samarbete. Högskolan i Halmstad har stor betydelse för Halmstads attraktionskraft. Därför är det viktigt att kommunen och högskolan arbetar tillsammans med olika utvecklingsfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Efter gemensamma diskussioner och en workshop har ett så kallat intentionsavtal undertecknats där kommunen och högskolan fastställer ramarna för samarbetet. Avtalet gör det tydligt vilka ansvarsområden respektive aktör har men också inom vilka frågor som det är särskilt viktigt att samverka kring.

De samverkansområden som lyfts fram är bland annat hur Halmstad ska bli en bättre studentstad med goda förutsättningar för studenter under studietiden samt fortsatta karriärmöjligheter efter studierna.

Ett annat område är att utveckla Halmstad med omnejd till en kunskapsnod och funktionellt centrum som studenter, nya invånare och företag söker sig till. Kommunen och högskolan är överens om att göra särskilda satsningar på bland annat hälsoinnovation, digitalisering och stadsutveckling för att stärka Halmstads attraktionskraft.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.