Meny

04 jan 2018

Företagsnyhet

Utlysning från Vinnova: Framtidens drönare - drönare för individer och samhälle

Utlysningen riktar sig till er som vill förverkliga ett innovationsprojekt och skapa prototyper möjliggjorda av drönare. Med innovation menar vi något nytt som har hög grad av originalitet och som ska vara till nytta för både människor och samhälle.

Drönartekniken innebär stora möjligheter till innovation. Tekniken är applicerbar på många områden, och i kombination med digitala tjänster finns det förutsättningar för värdeskapande innovationer. Utlysningen riktar sig till er som vill förverkliga ett innovationsprojekt och skapa prototyper möjliggjorda av drönare.

Med innovation menar vi något nytt som har hög grad av originalitet och som ska vara till nytta för både människor och samhälle.

Med det här erbjudandet vill vi främja utvecklingen av obemannade farkoster för att skapa samhällsnytta. Vi tror att den stora potentialen finns i de lösningar som ännu inte existerar på marknaden - de som hänger ihop med framsteg inom tjänstefiering och automatisering. Därför kommer vi proioritera projekt som förväntas addera stora värden och är nyskapande när vi bedömer vilka som ska få finansiering.

Vi vill därför uppmana er att våga tänka nytt. Drönartekniken utmanar hur vi förhåller oss till frågor om integritet och potentiell nytta. Våra medel kan användas för kombinationer av teknik- och tjänsteutveckling, men omfattar också aspekter som infrastruktur, områdets långsiktiga utveckling samt policy och reglering. Aktiviteter det går att söka finansiering för:

  • Planering och dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster
  • Utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden
  • Medverkan i en gemensam aktivitet för att praktiskt demonstrera sina lösningar i en verklig miljö

Passar erbjudandet ert projekt?

  • Målet med ert innovationsprojekt ska vara att utveckla en prototyp som kan demonstreras
  • Projektet ska ha minst två projektparter, varav en utvecklande part och en behovsägare

Mer information

Erik Borälv Vinnova 08-473 3222, Joanna Franzén Vinnova 08-473 3054, Erik Sundström Vinnova 08-473 3057


Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.