Meny

13 dec 2017

Företagsreportage

Företagarporträttet: Markköp och utbyggnad – 50 nya arbetstillfällen

Halmstad har alltid varit förknippat med namnstarka företag i kött- och charkbranschen. Charkuterifabriken har på några år vuxit till att omsätta en halv miljard. Kent Svensson, vd, är dock inte nöjd utan planerar utbyggnad och expansion.

Företagets namn: Charkuterifabriken Sverige AB
Ägare: Kent Svensson, Stefan Eliasson, Jan-Peter Pärson, Peter Nordström, Göran Erlandsson.
Grundat: 2002
Verksamhet: Charkuteri- och köttvarutillverkning, skivning och paketering av smörgåspålägg
Lokalisering: Svetsaregatan, Halmstad
Antal anställda: 108
Omsättning: 520 miljoner kronor
Utveckling, omsättning/Mkr: 2017: 520 2016: 402 2015: 289 2014: 203

Charkuterifabriken Sverige AB är en av landets största producenter av skivade smörgåsprodukter, som skinka, korv och kyckling. Under december levererar man inte mindre än 250 ton skivad julskinka till butiker och konsumenter runt om i hela riket. Den totala produktionsvolymen uppgår till 165 ton i veckan – året runt.

Om ambitionen om en expansion, och önskemålen om markköp och utbyggnad av fastigheten på Svetsaregatan går i lås, kalkylerar Charkuterifabriken med att kunna öka omsättningen med 300 miljoner kronor på tre år och skapa 40 till 50 nya arbetstillfällen.

– Vi tror och hoppas på en fortsatt positiv utveckling, säger Kent Svensson, vd och aktiv delägare i Charkuterifabriken.

Företaget, sprunget ur Nordströms i Ängelholm, har funnits i självständig och befintligt form sedan 2012.

– ICA och Coop är våra överlägset största kunder, säger Kent Svensson. Hälften av våra varor levereras till ICA och cirka 20 procent till Coops butiker.

Klimatneutrala år 2020

Halmstadsföretaget visar stark tillväxt och prisas för sina produkter och miljöanpassade förädlingsmetoder. Genom bland annat minskad plastförbrukning och andra produktförbättringar, kommer man under nästa år att halvera sin energiförbrukning.

– Med kommande satsningar har vi investerat cirka åtta miljoner kronor i miljöförbättringar och energibesparande åtgärder, säger han. I linje med ICA:s miljöpolicy har vi som mål att även vår verksamhet ska vara klimatneutral år 2020.

Charkuterifabriken i Halmstad hanterar dagligen 30 ton råvaror från olika producenter. Det handlar om fläskkött, kyckling och kalkon som omsorgsfullt förädlas genom egna kryddrecept, kokning, rökeri och grillning, innan det skivas, paketeras och etiketteras enligt kundernas specifika önskemål.

– Sedan vi övertog fastigheten på Larsfridsområdet för ett par år sedan, har vi investerat 175 miljoner kronor i form av maskiner och lagerutrymme, logistiska och arbetsmiljömässiga förbättringar, säger Kent. Ett tag hade vi planer på att bygga en ny anläggning i Kårarp, utmed E6, men tilltalades inte riktigt av den satsning och enorma volymökning som det hade krävt och inneburit.

Expansion kräver utbyggnad

Istället för en flytt av verksamheten har ledningen för Charkuterifabriken framfört önskemål om att köpa mark av kommunen, i anslutning till nuvarande fastighetstomt. Svaret dröjer i avvaktan på politiskt beslut om detaljplan och utformning av projektet som benämns Södra infarten.

– Vi är trångbodda och behöver bygga ut, framför allt för att klara logistiken men också öka produktionen, poängterar Kent Svensson. En utbyggnad skulle möjliggöra ännu en nysatsning och volymökning motsvarande cirka 100 miljoner kronor i omsättning per år, vilket skulle innebära kanske uppåt 50 nya arbetstillfällen.

Under förra seklet var det tusentals personer i Halmstad som hade sin sysselsättning inom slakteriet, HåEss, eller i någon i den långa raden av charkuterifirmor som då existerade. I modernare tider blev Charkdelikatesser en stor aktör där Leif Johansson och Bengt Eliasson samarbetade i olika konstellationer och med skiftande varumärken och logotyper. Man kan säga att Charkuterifabriken har sitt riktiga ursprung ur Charkdelikatesser, Pärson samt BE Chark, där två av delägarna, Kent Svensson och Stefan Eliasson hade Leif Johansson och Bengt Eliasson som svärfar respektive pappa.

Tydligt arv från Halmstad

2006 såldes koncernen där Charkdelikatesser ingick till finskägda och börsnoterade Atria som senare, 2012, flyttade den verksamheten från Halmstad till Malmö.

– Ungefär samtidigt etablerade vi ett samarbete med Nordströms med tillverkning i Ängelholm och skivning/paketering i Charkdelikatessers före detta lokaler i Halmstad. Sedan dess har vi både köpt och renoverat anläggningen för stora summor och även flyttat hit själva tillverkningen, förklarar Kent och fortsätter:

– Just nu går vi för högtryck. Under hela året är rökt skinka det mest eftertraktade pålägget och svarar för drygt hälften av vår totala volym. Samtidigt har efterfrågan på fågel, ljusare kött och framför allt då kyckling, ökat kraftigt under senare år.

”Halmstad” är ett namn som ofta förekommer i Charkuterifabrikens många och populära produkter.

– Halmstadmedwursten är en klassiker som förmodligen aldrig går ur tiden, säger Kent Svensson.

Text och bild: Kent Johansson

Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.