Meny

01 dec 2017

Företagsnyhet

Stråkutvecklingsprojektet är igång!

Under de kommande 4 månaderna kommer upplevelsen i Halmstad stadskärna granskas med lupp. Halmstad city tillsammans med kommunen och fastighetsägarna har inlett ett samarbete med danska konsultföretaget Reteam som ska göra en utredning och strategi för Halmstad stadskärna.

Handelsutbudet i city kommer att inventeras och undersökas, gator och stråk analyseras och dialog med medborgarna kommer ske på stan. Resultaten ska ligga till grund för en tydligt och konkret strategi som syftar till att utveckla Halmstad stadskärna utifrån människornas perspektiv och deras upplevelser och förväntningar på sin stadskärna.

Idag gick startskottet för Mind16 som innebär 5 dagar fulla av personintervjuer med besökare i City som ska resultera i en insikt i konsumenters beteende, sociografiska hållning samt identifiering av stadskärnans personliga identitet.

Konkurrensen är stenhård för handlarna i stadskärnan, inte minst genom Hallarnas (före detta Eurostop) storskaliga utbyggnad. För att vi ska kunna lyfta fram och förstärka citys unika fördelar som småskalig och mysig måste vi detaljplanera utbudet som ett virtuellt köpcentrum. Då kan verksamheterna dra nytta av varandra som ”goda grannar” och flödet av besökare stärkas.

Den 18 januari är det kickoff och stormöte med handlare, krögare, fastighetsägare och kommunrepresentanter, så save the date redan nu. Därefter följer ett antal workshops enligt en given modell. Slutpresentation av vad man kommer fram till sker preliminärt i månadsskiftet februari/mars.

Den här processen kommer att ge oss verktygen att arbeta mycket mer offensivt med bland annat etableringsfrågor, att se till att rätt verksamhet verkligen hamnar på rätt plats och självklart att locka nya spännande butiker, restauranger och caféer till stadskärnan.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.