Meny

21 sep 2017

Pressmeddelande

Ny vicerektor för samverkan, innovation och internationalisering

Rektor Stephen Hwang har utnämnt Anders Nelson till vicerektor med uppdraget att stärka Högskolans arbeta med samverkan, internationalisering och innovation – ett nytt vicerektorsuppdrag vid Högskolan i Halmstad.

Anders Nelson tillträder den 1 oktober och lämnar då sitt uppdrag som akademichef efter sex år på posten, och nu pågår rekryteringen av hans efterträdare till Akademin för hälsa och välfärd.

– Jag ser samverkansområdet som ett viktigt fält för högskolesektorn att utvecklas vidare inom. Högskolan i Halmstad är redan stark på samverkan, men kan bli ännu bättre, säger Stephen Hwang.

Stärker Högskolans ställning

Rektor Stephen Hwang vill med utnämningen av Anders Nelson stärka Högskolans ställning som ett samverkande och innovativt lärosäte, och samtidigt ta vara på Anders Nelsons långa erfarenhet som chef och förändringsledare vid Högskolan i Halmstad.

– Anders Nelson är mycket väl lämpad för uppdraget. Han har varit en uppskattad chef, han känner Högskolan väl och han har utvecklat både samverkan och internationella samarbeten vid Akademin för hälsa och välfärd. Han har också arbetat med innovationsfrågor, främst kopplat till hälso- och välfärdsområdet, säger rektor Stephen Hwang.

Treårigt uppdrag

Uppdraget som vicerektor är treårigt och omfattar 60 procent av heltid. Resterande tid kommer Anders Nelson att ägna åt forskning. Han ser mycket positivt på att Högskolan nu stärker ledningen av samverkan, innovation och internationalisering, och är glad och hedrad över uppdraget.

– Jag hoppas kunna bidra till att Högskolans forskning och utbildning i ökande omfattning bedrivs i nära samarbete med omgivande samhälle och dess medborgare. Jag vill driva processer för att öka den gemensamma förståelsen av kunskapens roll för utveckling av offentlig sektor och näringsliv, liksom för individens egen utveckling och utvecklingen av det demokratiska samhället. Det är bra för oss att mer strukturerat väga samman vår egen och omvärldens syn på vår roll i samhället, och på vilka behov Högskolan ska fylla, säger Anders Nelson.

Ny akademichef rekryteras

Rekryteringen av en ny akademichef till Akademin för hälsa och välfärd har startat. Fram till dess att en ny chef är på plats kommer Malin Hallén, som i dag är avdelningschef och biträdande akademichef, att vara tillförordnad akademichef.

Fotnot: Utöver Högskolans rektor finns sedan tidigare i högskoleledningen en prorektor med ansvar för forskning, Thorsteinn Rögnvaldsson, och en vicerektor med ansvar för utbildning, Pernilla Nilsson.

Foto: Anders Andersson

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.