Meny

22 aug 2017

Pressmeddelande

Finalisterna klara i markanvisningstävlingen för Österskans

Det blir tre stycken tävlingsteam som gör upp om byggrätten för ett hotell på Österskans. Juryn, bestående av ledamöter från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och byggnadsnämnden, beslutade under tisdagen om vilka bidrag som går vidare till steg 2 och får tävla om byggrätten för ett hotell på Österskans.

Dessa tre team står som finalister:

1. Serneke, Fem Hjärtan, White, Winn Hotel Group
Motivering: ”En sammanhängande och väl utformad offentlig plats skapas, där byggnad och det offentliga rummet lyfter varandra. Hotellbyggnadens vridningar skapar extra dynamik. Förslaget tar tillvara och utvecklar platsens möjligheter och förstärker närheten till vattnet samt blir en del av Kulturstråk Nissan. Ett starkt team som redovisar bra referensprojekt vilka fångar upp temat möten och kultur.”

2. MTA Bygg & Anläggning, Casmé, Fredblad Arkitekter, Nordic Choice Hotels
Motivering: ”Spännande koncept där man valt att sammankoppla den nya byggnaden med teatern för att skapa ett samutnyttjande. Byggnadens placering möjliggör ett södervänt och sammanhängande offentligt rum med koppling till Nissan. Starka parter som har arbetat tillsammans tidigare. Ett extra plus att saluhallsaktör finns med från början. ”

3. Fastigheter Maria Minor, Sydark Konstruera, Design Hotels in Sweden AB
Motivering: ”Platsen är väl analyserad och förslaget har en tydlig och stark arkitektonisk vision. Ett spännande förslag där den nya byggnationen hjälper till att förstärka det offentliga rummets karaktär och en helhet skapas. Förslaget knyter ihop det nya Österskans med kringliggande rum och byggnader.Positivt att byggherre, fastighetsägare och hotellaktör är samma part.”

Hotellet kommer tillsammans med kringliggande ytor att skapa ett nytt riktmärke i Halmstads centrum. Området ska förvandlas från ett trafiknav till en kulturell knutpunkt vid Nissan. Förslagen som går vidare innehåller en idé för utformning av hela tävlingsområdet med en offentlig plats, hotell och en saluhall. Intresseanmälan har varit öppen för alla men ska ha tagits fram av ett tävlingsteam bestående av arkitekt, byggherre och hotellaktör.

Tävlingsbidrag nr 2.

Tävlingsbidrag nr 3.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.