Meny

18 aug 2017

Företagsnyhet

Du är en viktig kugge för att kunna förbättra kommunens service till företagen

Om ditt företag har ett eller flera avslutade ärenden hos kommunen mellan januari till april så har du fått en e-post med en webbenkät. Vi skulle bli så tacksamma om du tog dig tid och svarade på den. Dina inputs bidrar nämligen konkret till vårt löpande förändringsarbete.

Halmstads kommun deltar i Sverige kommuners och landstings, SKL, serviceundersökning Insikt. Det är en undersökning som går ut till de företag som varit i kontakt med kommunen och har ett avslutat ärende inom:

  • bygglov,
  • livsmedelstillsyn,
  • miljöskydd,
  • brandskydd,
  • markupplåtelse
  • och serveringstillstånd.

Undersökningen kommer att ske löpande under året i tre intervaller. Den första är mellan januari - april, den andra maj - augusti och den tredje september till december.

Alla företag som har haft avslutade ärenden under året kommer alltså få e-post med en webbenkät.

Det här handlar frågorna om

Frågorna handlar om hur du uppfattar kommunens information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Tummen upp för alla som svarar

Vi vill ju bli bättre på service till dig som är företagare och då är din feed back avgörande för vårt förändringsarbete.

Vi hoppas att du ägnar lite tid till att fylla i enkäten. Den är till för både din och vår skull, så vi gör tummen upp för alla som tar sig tid att svara. Tillsammans blir det bättre!

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.