Meny

15 aug 2017

Pressmeddelande

Redsense Medical genomför en riktad nyemission på 7,5 miljoner kronor

Lennart Nilsson, tidigare styrelseordförande i dialysbolaget Gambro, har åtagit sig att teckna 190 500 aktier för 2,0 miljoner kronor och blir därmed en av Halmstadföretaget Redsense Medicals större ägare med 1,8 procent av aktierna i bolaget.

Medicinteknikbolaget Redsense Medical har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 710 214 aktier till teckningskursen 10,50 kronor per aktie. Teckningskursen är satt med marknadsmässig rabatt jämfört med aktiekursen under juli månad. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier och bolaget tillförs 7,46 miljoner kronor före emissionskostnader på knappt 300 000 kronor.

Lennart Nilsson, tidigare styrelseordförande i dialysbolaget Gambro, har åtagit sig att teckna 190 500 aktier för 2,0 miljoner kronor och blir därmed en av Redsense Medicals större ägare med 1,8 procent av aktierna i bolaget. Lennart Nilsson är idag vd för Crafoordska stiftelsen, som främjar vetenskap och forskning och förvaltar mer än 3 miljarder kronor. Kapitaltillskottet ska huvudsakligen att användas till en fortsatt offensiv satsning inom distribution och försäljning i framför allt USA och Europa med betoning på Tyskland.

– Den här emissionen ger Redsense Medical ökade finansiella resurser och i Lennart Nilsson en ny storägare som har goda internationella kontakter och är mycket välrespekterad i branschen. Det är fördelaktigt när vi nu fortsätter att på ett kontrollerat sätt öka antalet distributörer och få igång volymförsäljningen av vårt branschledande system för detektion och minimering av blodläckage i samband med hemodialys, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

– Redsense Medical har tagit fram en attraktiv produkt som effektivt minimerar en av de största kvarvarande riskerna för patientsäkerheten i samband med hemodialys. Samtidigt görs detta utan att introducera nya potentiella risker för patienten, vilken ger bolaget en stark konkurrensfördel och betydande ekonomisk potential. Jag välkomnar därför denna möjlighet att som investerare kunna bidra till att etablera bolaget och dess produktportfölj på den globala marknaden, säger Lennart Nilsson.

Bolaget listar de investerare som tecknat sig för aktier överstigande 250 000 kronor i den riktade nyemissionen:

  • AB Pethk, Lennart Nilssons bolag, 190 500 aktier, 2,0 miljoner kronor
  • Gerhard Dahl, 100 000 aktier, 1,05 miljoner kronor
  • Handelshuset Viroderm, 50 000 aktier, 525 000 kronor
  • Haos Inwest AB, 47 619 aktier, 500 000 kronor Martin Olausson, 50 000 aktier, 525 000 kronor
  • Oscar Duvik, 238 095 aktier, 2,50 miljoner kronorLänkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.