Meny

30 jun 2017

Pressmeddelande

Ny överenskommelse mellan Region Skåne, Region Halland och 11 kommuner om Västkustbanan

Den 28 augusti skrevs överenskommelsen "Västkustbanan - dubbelspår på hela sträckan" under av Region Skåne, Region Halland och 11 kommuner längs banan. Om regeringen slutför utbyggnaden av järnvägsstråket mellan Malmö och Göteborg åtar de sig att utveckla den regionala persontågstrafiken med Pågatåg, Öresundståg, Västtåg och i dialog med SJ främja möjligheterna för snabba resor med interregionala persontåg Malmö-Helsingborg-Halmstad-Göteborg. Det öppnar även upp för 27 000 nya bostäder längs sträckan.

Överenskommelsen Västkustbanan - dubbelspår på hela sträckan har idag skrivits under av Region Skåne, Region Halland och 11 kommuner längs banan. Om regeringen slutför utbyggnaden av järnvägsstråket mellan Malmö och Göteborg åtar de sig att utveckla den regionala persontågstrafiken med Pågatåg, Öresundståg, Västtåg och i dialog med SJ främja möjligheterna för snabba resor med interregionala persontåg Malmö-Helsingborg-Halmstad-Göteborg. Det öppnar även upp för 27 000 nya bostäder längs sträckan.

– Dubbelspår på Västkustbanan är en investering i Sveriges starkaste tillväxtstråk och nödvändig för en konkurrenskraftig svensk exportindustri, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Förutom att utveckla den regionala persontågstrafiken kommer parterna att verka för bostadsbyggande i stationsnära lägen och initiera ett gemensamt utvecklingsarbete. Uppemot 27 000 nya bostäder kan byggas som en direkt följd av utbyggnad till dubbelspår på hela Västkustbanan.

– I Skåne, Halland och Västra Götaland bor en tredjedel av Sveriges befolkning, och längs stråket Köpenhamn-Oslo 8 miljoner invånare, så det är en investering som skulle komma många till del. Det är därför vi regioner och kommuner uppmanar Trafikverket och regeringen att bygga klart Västkustbanan, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland.

För över 25 år sedan beslutade riksdagen att hela Västkustbanan ska ha dubbelspår. Närmre 90 procent av sträckan är sedan dess utbyggd med dubbelspår, men tre enkelspårsträckor kvarstår i Varberg, Helsingborg C-Maria station och Maria station-Ängelholm. Dubbelspår vid Varberg och Maria station-Ängelholm finns med i tidigare beslut, men byggnation är fortfarande inte påbörjad. Helsingborg C-Maria station har ännu inte fått något beslut om dubbelspår, men det kan komma att ändras i kommande nationella infrastrukturplan, om aktörerna som står bakom överenskommelsen får som de vill.

Följande aktörer har undertecknat överenskommelsen om Västkustbanan:

•Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
•Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
•Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande, Kungsbacka
•Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande, Varberg
•Mari-Louise Wernersson (C), kommunstyrelsens ordförande, Falkenberg
•Carl-Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande, Halmstad
•Elisabet Babic (M), kommunstyrelsens ordförande, Laholm
•Bo Wendt (BP), kommunstyrelsens ordförande, Båstad
•Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande, Ängelholm
•Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg
•Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, Landskrona
•Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande, Kävlinge
•Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, Lund

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.