Meny

21 jun 2017

Pressmeddelande

Nya riktlinjer för uteserveringar

Byggnadskontoret har tagit fram nya riktlinjer för uteserveringar, som succesivt ska införas fram till våren 2020. Riktlinjerna tydliggör hur man som restauratör kan utforma sin uteservering utan att behöva söka bygglov.

Byggnadskontoret har vägt in många olika faktorer i framtagandet, bland annat den stora enkät om centrum som gjordes bland Halmstadborna i vintras. Den visade att uteserveringar ses som en central del av staden och dess utveckling. Enkäten visade också tydligt att bebyggelsen i centrum och dess arkitektur ses som viktig. Riktlinjen är därför en avvägning för att kunna tillmötesgå allmänheten samtidigt som man möter de önskemål krögarna haft i dialogen som skett under framtagandet. Målet är att staden ska upplevas som trygg, öppen och välkomnande.

Riktlinjerna, som nu ska skickas på remiss till bland andra Halmstad City, fastighetsägarna och Krögarföreningen, tillåter att uteserveringarna kan sätta upp avgränsningar som är 1,4 meter höga på kortsidorna utan bygglov. På långsidorna är högsta tillåtna höjd 1,1 meter. Staketen måste vara utformat så att tillgängligheten uppfylls. Riktlinjerna medger även parasoller och serveringsdiskar, vilket har varit ett önskemål från branschen.

Tanken är att en uteservering är bord och stolar direkt på marken. Golv kan utgöra en brandrisk och drar ofta till sig skadedjur, men undantag kan göras om underlaget lutar.

– Vi har försökt lyssna in de som berörs av riktlinjerna redan i det initiala framtagandet. Det är många intressen som ska vägas in och det är många att ta hänsyn till när det handlar om centrumkärnan, som egentligen tillhör alla oss som bor i kommunen, säger Kjell Helgesson (C), ordförande i byggnadsnämnden.

– Att Halmstadborna tycker att både butiker, restauranger och uteserveringar är viktiga blev tydligt i den enkät som gjordes för några månader sedan. Nu ska det bli spännande att se vad övriga remissinstanser tycker, säger Anna-Karin Malmkvist (S), vice ordförande i byggnadsnämnden.


Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.