Meny

21 jun 2017

Företagsnyhet

Har du ett företag inom besöksnäringen? Ta chansen till kompetensutveckling!

Alla som har en anställning inom ett besöksnäringsföretag i Halland är välkomna att delta. Det EU-finansierade projektet Kompetens Destination Halland pågår i tre år och erbjuder en rad olika kostnadsfria utbildningsinsatser. Anmäl dig senast 30 juni.

Region Halland har fått medel från Europeiska Socialfonden för att jobba med kompetensutveckling inom besöksnäringen. Kompetens Destination Halland erbjuder i samarbete med destinationerna i Halland alla företag och organisationer inom besöksnäringen en möjlighet att delta i utbildningsprogrammet.

Alla som har en anställning inom ett besöksnäringsföretag i Halland är välkomna att delta. Det EU-finansierade projektet Kompetens Destination Halland pågår i tre år och erbjuder en rad olika utbildningsinsatser.

Utbildningarna är gratis men en obligatorisk digital värdskapsutbildning ingår. Målet med Kompetens Destination Halland är att stärka medarbetare inom den halländska besöksnäringen i sina yrkesroller så att de står bättre rustade på arbetsmarknaden. Projektet har även som mål att arbeta fram en modell för kompetensförsörjning för branschen samt visa på möjligheterna med ökad jämställdhet och mångfald.

Läs mer och anmäl dig på destinationhalland.se. Sista anmälningsdag är den 30 juni. Du kan också kontakta projektledare Jonas Larsson, jonas.j.larsson@regionhalland.se eller 073-306 0029.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.