Meny

13 jun 2017

Pressmeddelande

Grönt ljus för första etappen av Södra infarten

Södra infarten och planer på ett nytt bostadsområde i Ranagård var ett par av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 13 juni 2017

Utbyggnaden av första etappen av Södra infarten kan påbörjas

Det beslutade samhällsbyggnadsutskottet under dagens möte. Byggstart för första etappen beräknas kunna påbörjas under våren 2018. Detta inkluderar bland annat en ny infart från E6 som sammankopplas med väg 15 vidare till hamnen.

– Äntligen är det nog många som säger. Ett projekt som det talats om i decennier och därför känns det glädjande att kunna fatta beslut så att byggnationen kan starta i början av 2018, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Syftet med Södra infarten är att bland annat att förbättra förbindelsen mellan E6 och hamnen samt industriområdena Vilhelmsfält, Larsfrid, Kistinge och Villmanstrand. Projektet innebär också att Laholmsvägen avlastas från buller och tunga transporter med farligt gods. Ärendet skickas nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Ett steg närmare nytt bostadsområde i Ranagård

Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Ranagård skickades under tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ut på granskning. Detaljplanen granskas under minst tre veckor för att ge allmänhet och berörda möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde med cirka 400 nya bostäder kan byggas i Ranagård.

Tanken är att skapa en blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus och villor i 2-4,5 våningar. I flerbostadshusen ska även finnas plats för mindre butiker på bottenplan. Detaljplanen innehåller också förslag på nya förskolor, en skola och ett äldreboende. Om detaljplanen antas och vinner laga kraft förväntas bygget av bostäder kunna påbörjas under den andra delen av år 2019.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.