Meny

12 jun 2017

Pressmeddelande

Hemfosa Fastigheter förvärvar i fastigheter i Halmstad för över 1 miljard SEK

Hemfosa ser stor tillväxt- och utvecklingspotential i Halmstad och har tecknat avtal om förvärv av en fastighetsportfölj med tio centralt belägna fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 1 066 mkr.

Merparten av hyresintäkterna kommer från samhällshyresgäster, bland andra Halmstad kommun och Skatteverket. Hemfosa ser utvecklingsmöjligheter i fastighetsportföljen som även ger en bra utgångspunkt för att kunna fortsätta växa på orten.

Hemfosa förvärvar tio fastigheter från Fem Hjärtan Holding AB med totalt cirka 57 800 kvm där samtliga fastigheter är belägna mycket centralt i Halmstad. Merparten är kontorsfastigheter med samhällshyresgäster och 66 procent av de totala hyresintäkterna i portföljen kommer från offentliga hyresgäster.

De tre största hyresgästerna är Halmstad kommun, Skatteverket och Länsstyrelsen i Halmstad som tillsammans står för 38 procent av hyresintäkterna. Det totala fastighetsvärdet uppgår till 1 066 mkr. Genomsnittlig återstående avtalslängd är 2,0 år och uthyrningsgraden uppgår till cirka 90 procent. Fastigheterna beräknas tillträdas den 1 september 2017.

”Vi är glada att Hemfosa nu kan genomföra ytterligare ett större portföljförvärv med stor andel samhällsfastigheter i Sverige. Det här är fastigheter med riktigt bra lägen i Halmstad, en ort som växer och utvecklas och där vi gärna vill bli större. Vi ser goda möjligheter att utveckla fastigheterna genom ökad uthyrning till fler offentliga verksamheter och fastigheterna omfattar även en del mark som kan bli aktuell för nybyggnadsprojekt. Sammantaget en perfekt affär för Hemfosa”, säger Stina Lindh Hök, transaktionschef på Hemfosa.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.