Meny

24 maj 2017

Pressmeddelande

Positivt för HallandsHamnar

Siffrorna för tertial 1 2017 pekar uppåt. Särskilt när det gäller sågade trävaror och pappersmassa. Men även recycling och stål och metaller är på uppgång.

Sågade trävaror

Under 2016, hamnade rekordsiffran för sågat virke via HallandsHamnar Varberg på drygt 980 000 kubikmeter. Upptakten av 2017 visar på att trenden håller i sig. Då perioden januari-april, pekar på stimulerade ökning jämförbart med fjolåret.

Pappersmassa

Efter det att Södra Cells nya anläggning tagits i bruk, har produktionen av pappersmassa ökat radikalt. Dagligen anländer fyra fullastade tågsätt med pappersmassa från Värö till HallandsHamnar Varberg. Pappersmassa som skeppas ut i Europa via Södras fartyg.

Stål och metaller

Det lossas plåtprodukter i HallandsHamnar Halmstad, som levereras till AB Th. Schéle för lagerhållning och distribution till samtliga Skandinaviska länder. Samarbetet mellan AB Th. Schéle och HallandsHamnar, skapar förhoppningar om att höja importen av stål och plåt produkter med ca20% under 2017.

Recycling

”Detta är en del av Stena Recyclings satsning i Halmstad, vi har styrt om mer flöden mot vår fragmenteringsanläggning i Halmstad framför allt från södra Sverige.Vilket gör att tonnaget ut till Halmstad Hamn från vår anläggning i Halmstad har ökat kraftigt.” Uttalar sig Johny Aronsson, Affärsområdeschef Järn (Stena Recycling AB)

Om HallandsHamnar
HallandsHamnar AB är ett bolag med två hamnar, en i Halmstad och en i Varberg. Företaget bildades 1 januari 2013 och är en samverkan mellan Halmstad kommun och Varbergs kommun. HallandsHamnar AB erbjuder ett komplett utbud av hamntjänster såsom ro-ro, containers, bilar, flytande och fast bulk, projektlaster, recycling, m.m.HallandsHamnar erbjuder även helhetskoncept inom bl a sågade trävaror samt intermodaltrafik, järnvägspendlar och tredjepartlogistik.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.