Meny

16 maj 2017

Pressmeddelande

HallandsHamnar investerar 60 miljoner i Halmstad hamn för att förbättra för kunder

Efter ett antal kraftiga stormar som ställt till det för verksamheter i hamnområdet ska nu HallandsHamnar Halmstad och Halmstads kommun genomföra en klimatanpassning genom marknivåhöjning.

Halmstad hamn har under det senaste årtiondet varit utsatt för ett flertal kraftiga stormar vilket medfört extrema vattennivåer i hamnområdet. Detta har inneburit att delar av hamnområdet drabbats av återkommande översvämningar och som självklart påverkat hamnens kunder. HallandsHamnar Halmstad och Halmstad kommun genomför nu en klimatanpassning genom en marknivåhöjning av ca.140 000 m2 av hamnområdet till +3,0 meter över havet från dagens nivå +2,20 meter samt förstärker skyddet ytterligare med en skyddsvall på +0,5 meter.

Projektering och upphandling är nu slutförd vilket innebär att markarbetena kommer igång under maj månad och kommer att utföras av Halmstadföretaget Jonab. Projektet beräknas enlig fastställd tidplan vara slutfört innan årsskiftet och är kostnadsberäknat till 60 miljoner kronor.

De nu aktuella ytorna används för hantering av importbilar och hyresgäster är Volkswagen Group Sverige AB och Skandiatransport AB.

  • HallandsHamnar har i samband med att projektet tecknat ett nytt långsiktigt avtal med kunderna och verksamheten har därmed kunnat säkras till Halmstad under lång tid framöver, säger en nöjd Björn Alvengrip VD för HallandsHamnar AB.
  • Den aktuella ytan är lika stor som 20 fotbollsplaner och vi behöver ca 300 000 ton krossat berg för att genomföras höjningen. Vi ser detta projektet som en startpunkt och vår ambition är att på lite sikt gå vidare att klimatanpassa övriga delar av hamnområdet säger Christer Green, teknisk chef för HallandsHamnars
  • Vi får nu en av Sveriges bäst rustade hamnar och vår anläggning får ett bra skydd mot framtida översvämningar och klimatpåverkan.Det innebär i sin tur att vi nu kan fortsätta utveckla samarbetet med våra nuvarande kunder med utgångspunkt från Halmstad, säger Mats Eriksson, VD på Skandiatransport.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.