Meny

02 maj 2017

Pressmeddelande

Lokal näringslivsprofil tar över klubban i högskolestyrelsen

Harald Castler, vd för Getinge Life Science är ny ordförande för högskolestyrelsen. Han har rest över hela världen – men inte vuxit ifrån sin hemstad. Harald Castler, vd för Getinge Life Science, är ny styrelseordförande för Högskolan i Halmstad. Han tror på ett profilerat lärosäte med ett levande campus – som ger tillväxt i hela regionen.

Harald Castler, 60, är civilingenjör i kemiteknik utbildad i Lund. Han har arbetat inom Getingekoncernen i 30 år, sitter i koncernledningen och är i dag vd för Getinge Life Science, den verksamhet som vänder sig till läkemedelsindustri och forskningsinstitut. Den nye styrelseordföranden för Högskolan i Halmstad är säker på att lärosätet kommer fortsätta att spela en viktig roll i regionens utveckling.

– Jag har bott i Halmstad innan Högskolan fanns, så jag ser verkligen skillnaden. Högskolan är jätteviktig för staden och regionen. Man ser hur idéer från lärosätet förvaltas och blir till framgångsrika företag, som skapar arbetstillfällen. Högskolan i sig är en viktig arbetsplats och alla studenter som kommer till Halmstad för att utbilda sig berikar staden och dess utveckling, säger Harald Castler.

Kompetens som får företagen att växa
En kompetensförsörjning som han ur ett näringslivsperspektiv ser som nödvändig. – Vi har många anställda på Getinge som har läst vid Högskolan i Halmstad och vi har mycket samverkan med lärosätet, säger Harald Castler som i flera år har varit ledamot i den Advisory Board som är rådgivande för de samfinansierade forskningsprojekt med näringslivsanknytning som genomförs i samarbete med Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen.

Högskolan är ett av fyra lärosäten i landet som utsetts till KK-miljö och Harald Castler har varit rådgivande i satsningen som går under namnet ”Forskning för innovation”. Trots att han alltså är väl bekant med lärosätet, blev Harald Castler förvånad, men glad, när han fick frågan om att ta över ordförandeklubban.

– Det känns väldigt inspirerande att vara med och utveckla Högskolan. Jag kan inte tänka mig något roligare att lägga min tid på.

Vad hoppas du kunna bidra med?
– Det jag hoppas kunna bidra med i styrelsen är energi, att det ska vara högt i tak, att alla ska kunna komma till tals. Jag hoppas också att det nära samarbetet med näringslivet fortsätter att växa och att näringslivsfrågorna tas på allvar.

Hur ser näringslivet på Högskolan?
– Den har absolut gott renommé. Det finns spännande forsknings- och utvecklingsområden inom bland annat inbäddade system och Big Data, områden som kommer att växa i framtiden och där Högskolan utmärker sig.

Nu är du vald på tre år. Vad kommer att hända under de tre åren?
– Jag tycker att det finns en bra plan för framtiden, med fokus på profilering. Säger man Högskolan i Halmstad ska alla veta vad det är synonymt med. Mindre lärosäten måste profilera sig för att kunna konkurrera med de stora universiteten, så det känns helt rätt. Jag kommer att fortsätta i den riktning som har stakats ut och hålla det spåret.

Fler studentbostäder och ett levande campus
I veckan togs det första steget i att förverkliga planerna på en förtätning av campus, med utbildningslokaler och 400 nya bostäder. En process som drivs av kommun och fastighetsägare.

– Jag har hört talas om planerna att bygga bostäder på campusområdet och det tycker jag låter fantastiskt. Det skapar en starkare campuskänsla, som är jätteviktig. Lund med nationerna och den starka studentsammanhållningen är något att sträva efter. Vi ska utbilda studenterna, men det finns även den sociala aspekten, alla de nätverk man bygger under sin studietid. Det är något ovärderligt och det bygger man inte enbart på lektionerna.

Fakta:
Externa ledamöter i högskolestyrelsen, utsedda av regeringen

  • Harald Castler (ny), Halmstad: vd Getinge Life Science.
  • Mats Dörring (ny), Halmstad: vd för Somna AB, tidigare vd för Comfort Audio.
  • Staffan Edén (ny), Göteborg: professor i fysiologi, särskilt endokrinologi vid Göteborgs universitet, tidigare vicerektor och dekanus vid medicinska fakulteten.
  • Jesper Falkheimer (ny), Viken: professor i strategisk kommunikation samt sektionschef för Forskning, innovation och samverkan (FSI) vid Lunds universitet.
  • Monica Karlsson (ny), Halmstad: vd för energibolaget Halmstads Energi och Miljö (HEM), tidigare vd för Energimarknadens Informationsväxel (EMIX).
  • Lena Eriksson, Nyköping: tidigare utredare, har arbetat med frågor som gäller högre utbildning, framför allt inom Utbildningsdepartementet men även inom (tidigare) Högskoleverket och på flera lärosäten.
  • Amelie Von Zweibergk, Stockholm: samhällspolitisk chef på Teknikföretagen, tidigare statssekreterare i Utbildningsdepartementet och Statsrådsberedningen.
  • Ewa Ställdal Eriksson, Stockholm: tidigare generaldirektör för Forskningsrådet Forte (Hälsa, Arbetsliv och Välfärd), samt grundare och partner i konsultbolaget Hormone HB.

 

Bild: DAN BERGMARK.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.